Chemia-zestaw zadań 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia-zestaw zadań 7 - strona 1

Fragment notatki:

1) Do 200 cm3 1,50 M (mol/dm3) HNO3 dodano 20 cm3 3,5 %-ego HCl o gęstości 1,085 g/cm3, a następnie wody do
objętości 1,50 dm3. Jakie jest pH roztworu ?
MHCl = 36,5 g/mol
2) Jaka masa Ca(OH)2 jest potrzebna do neutralizacji 3,35 dm3 27,3 %-ego H2SO4 o gęstości 1,25 g/cm3 ?
MCa(OH)2 = 74,1 g/mol MH2SO4 = 98,1 g/mol
3) Zmieszano 2,5 dm3 2,0 %-ego NaOH o gęstości 1,075 g/cm3 z taką samą objętością 2,0 %-ego HCl o gęstości 1,075
g/cm3 i uzupełniono wodą do objętości 5,5 dm3. Jakie jest pH roztworu ?
MHCl = 36,5 g/mol
1) Do zobojętnienia 25,0 cm3 pewnego roztworu mocnego kwasu zużyto 7,52 cm3 0,0125 M (mol/dm3) NaOH. Jakie
było pH tego roztworu ?
2) Mieszane są dwa roztwory kwasu siarkowego(VI): 25,4 dm3/h o pH = 1,73 oraz 1,3 dm3/h o gęstości 1,08 g/cm3
zawierającego 11,6 % wag. H2SO4. Jakie jest dobowe zapotrzebowanie na 75 % Ca(OH)2 do neutralizacji ?
MCa(OH)2 = 74,09 g/mol MH2SO4 = 98,07 g/mol
3) Porównaj pH 0,75 M (mol/dm3) CH3COOH i HCN. Jakie są stopnie dysocjacji tych słabych kwasów ?
pKa(CH3COOH) = 4,79 pKa(HCN) = 9,21
1) Zmieszano 275 cm3 0,050 M HNO3 i 325 cm3 0,010 M HCl. Do otrzymanego roztworu dodano 5,61 g stałego KOH.
Jakie jest pH końcowego roztworu ? MKOH = 56,1 g/mol
pKw = 14,20
2) Oblicz zmianę pH roztworu kwasu octowego o stężeniu 1,00 mol/dm3 po dodaniu do 200 cm3 tego roztworu 1,0
cm3 0,60 M HCl. pKa = 4,55
1) Mam 125 g stałego KOH. Jaką objętość 71,0 %-ego HNO3 o gęstości 1,42 g/cm3 powinienem odmierzyć, aby
całość zasady przekształcić w sól ? MKOH = 56,1 g/mol
MHNO3 = 63,0 g/mol
2) Oblicz pH 2,7 %-ego roztworu NH3 o gęstości 1,15 g/cm3. MNH3 = 17,0 g/mol
pKw = 13,97 pKb = 4,40
3) Oblicz stopień dysocjacji kwasu HIO3 w roztworze o pH = 1,07.
pKa = 0,33
1) Do 2,00 dm3 0,15 M (mol/dm3) CH3COOH dodano 0,15 mola octanu wapnia, (CH3COO)2Ca.
Jakie jest pH roztworu ?
pKa = 4,55
2) Do 100 cm3 0,0700 M HCl wlano 400 cm3 0,0350 M NH4OH. Jakie jest pH roztworu ?
pKb = 4,33 pKw = 13,80
3) 200 cm3 roztworu zawierającego 9,24 g CH3COONa zmieszano ze 100 cm3 0,20 M (mol/dm3) HCl.
Jakie jest pH roztworu ?
MCH3COONa = 82,0 g/mol pKa = 4,55
1) Zmieszano 100 cm3 0,80 M CH3COOH ze 100 cm3 0,80 M NaOH. Jakie jest pH roztworu ?
pKa = 4,55 pKw = 13,80
2) W 200 cm3 wody rozpuszczono 1,2 g NH4Cl. Jakie jest pH roztworu i stopień hydrolizy tej soli ?
pKb = 4,55 pKw = 13,97
1) W jakiej objętości wody rozpuści się 0,10 g PbCl2 ?
pIr = 4,79 M[PbCl2] = 278,1 g/mol
2) Jaka jest rozpuszczalność Co(OH)2 w roztworze o pH = 11,00 ?
pIr = 15,7 M[Co(OH)2] = 92,95 g/mol
pKw = 14,00
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz