Bufory - zadania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 6433
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bufory - zadania z odpowiedziami - strona 1

Fragment notatki:

Zadania do rozdziału 7 – roztwory buforowe – z korektą z dnia 23.04.2007 Siła jonowa 1. Obliczyć siłę jonową 0,200 M roztworu KNO3. 2. Zmieszano 50,0 cm3 0,200 M CaCl2 z 150,0 cm 3 0,300 M KCl. Obliczyć siłę jonową tego roztworu.  3. W 250 cm3 roztworu KAl(SO4)2 znajduje się 0,0800 mola tego związku. Obliczyć siłę jonową tego roztworu. 4. Obliczyć siłę jonową dla hipotetycznego związku jonowego A5B3 o stężeniu 0,0100 M. 5. Siła jonowa roztworu chloranu(VII) magnezu wynosi 0,180 M. Jakie jest stężenie Mg(ClO4)2 w tym roztworze? 6. W  roztworze  zawierającym  identyczne  stężenia  molarne  CaCl2  i  KCl  siła  jonowa  wynosi  0,600 M.  Jakie  jest  stężenie jonów chlorkowych w tym roztworze? 7. Zmieszano  20,0 cm3  0,500 M  roztworu  NH4Cl i 80,0 cm 3 0,100 M roztworu KOH.  Obliczyć siłę jonową tego  roztworu pomijając udział pochodzący od dysocjacji słabego elektrolitu. 8. W  wyniku zmieszania  50,0 cm3  0,180 N  K3PO4 oraz 50,0 cm 3 0,0900 N H2SO4 otrzymano roztwór buforowy.  Obliczyć siłę jonową tego roztworu pomijając udziały pochodzące od dysocjacji słabych elektrolitów.  Stopień dysocjacji słabego elektrolitu w roztworze buforowym 9. Obliczyć stopień dysocjacji  amoniaku  w roztworze otrzymanym przez  zmieszanie  równych objętości 0,300 M  amoniaku i 0,200 M roztworu chlorku amonu. 10. W 1,50 dm3  roztworu  znajduje  się 0,200  mola  kwasu  mrówkowego  HCOOH,  0,100  mola  mrówczanu  potasu HCOOK oraz 0,200 mola KCl. Obliczyć stopień dysocjacji kwasu mrówkowego w tym roztworze. 11. Zmieszano 150,0 cm3  3,00 %  roztworu  kwasu  octowego  CH3COOH,  50,0 cm 3 2,00 %  roztworu  NaOH i dopełniono  wodą  do  objętości 250,0 cm3.  Obliczyć stopień  dysocjacji  kwasu  octowego  w  tym  roztworze.  Przyjąć, że gęstości roztworów wynoszą 1,000 kg/dm3. Obliczanie pH roztworu buforowego 12. Obliczyć pH roztworu zawierającego 0,200 mola HCOOH i 0,300 mola HCOOK w 2,00 dm3 roztworu. 13. W 500 cm3 roztworu znajduje się 0,850 g amoniaku i 2,675 g NH4Cl. Obliczyć pH tego roztworu. 14. Do  20,0 cm3  0,400 M  kwasu  benzoesowego  C6H5COOH  dodano  80,0 cm 3  0,0625 M  roztworu  benzoesanu  potasu C6H5COOK. Jakie jest pH tego roztworu buforowego? 15. Przez zmieszanie 0,100 dm3 0,200 M roztworu metyloaminy CH3NH2·H2O z 60,0 cm 3 0,1334 M HCl otrzymano  roztwór buforowy. Obliczyć jego pH. 16. Do  100 cm3  0,250 M  roztworu  TRIS . HCl  dodano  150 cm3  0.08 M  NaOH.  Oblicz  pH  otrzymanego  roztworu  buforowego. 17. Zmieszano 50,0 cm3 0,300 M roztworu amoniaku z 30,0 cm3 0,2667 M roztworu siarczanu amonu (NH4)2SO4.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz