Chemia ogólna

note /search

Zadania i problemy z chemii nieorganicznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2044

Chemia Nieorganiczna -  Zadania i problemy  Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków    Naturalny azot składa się z izotopów N-14; N-15, a naturalny tlen z O-16; O-17 iO-18. Ile różnych  postaci cząsteczek zawiera NO 2?  Odp. W takim przypadku każdy izotop azotu ma możliwość łączenia się z każdym ...

Sprawozdanie - reakcje redoks

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 8134

...Reakcja redoks - to każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji jak i utleniania. W praktyce każda rzeczywista reakcja, w której następuje zmiana stopnia ut...

Sprawozdanie - reakcje hydrolizy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 6853

...Hydroliza – procesowi temu ulegają roztwory soli słabych kwasów i mocnych zasad lub mocnych kwasów i słabych zasad. Reakcja ta polega na oddziaływaniu jonów wody ( H+ i OH-) na jony powyższych soli w roztworze, w wyniku czego powstaje nie zdysocjowany słaby kwas lub słaba zasada. Hydrolizie...

Bufory - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 6741

Zadania do rozdziału 7 – roztwory buforowe – z korektą z dnia 23.04.2007 Siła jonowa 1. Obliczyć siłę jonową 0,200 M roztworu KNO3. 2. Zmieszano 50,0 cm3 0,200 M CaCl2 z 150,0 cm 3 0,300 M KCl. Obliczyć siłę jonową tego roztworu.  3. W 250 cm3...

Bufory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2107

Rozdzial7Bufory.pdf z korektą z dnia 23.04.2007 Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów. Elektrolitami   nazywamy  substancje,  które  przewodzą  prąd  jonowo.  Przewodzenie  prądu  związane  jest  z ruchem kationów i anionów w polu elektrycznym. Dla przewodnictwa jonowego (w odróżnieniu od prz...

Charakterystyka ukladu okresowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3703

  CHARAKTERYSTYKA UKŁADU OKRESOWEGO           niemetale         skand           metale         itr                    1,IA,Ia  litowce, berylowce, metale alkaliczne  2, IIA, IIa   berylowce, me...

Hydroliza - Zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3381

Zadania do rozdziału 7 – hydroliza– z korektą z dnia 23.04.2007 1. Obliczyć pH i stopień hydrolizy 0,200 M roztworu NH4NO3. 2. Obliczyć stężenie amoniaku w roztworze NH4Cl o sile jonowej 0,0500 M. 3. Zmieszano  50,0 cm3  0,300 M  roztworu  amoniaku  z  100 cm3  0,150 M  roztworu  kwasu  jodowodorow...

Iloczyn rozpuszczalności - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 13741

16. ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI 16. Iloczyn rozpuszczalności 16.1.    Jakie jest stężenie molowe poszczególnych jonów w nasyconym roztworze węglanu  wapnia, jeśli jego iloczyn r...

Kompleksometria - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 882
Wyświetleń: 5845

7. KOMPLEKSOMETRIA 7. Kompleksometria 7.1.    Oblicz   ile   gramów   krystalicznego   wersenianu   dwusodowego   należy   odważyć   aby  przygotować 250 cm3 roztworu o stężeniu 0,0250 mol·dm− 3 ? Odp. 2,3266 g 7.2.    1,4578 g krystalicznego wersenianu dwusodowego rozpuszczono w wodzie w kolbie  m...