Charakterystyka ukladu okresowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka ukladu okresowego - strona 1 Charakterystyka ukladu okresowego - strona 2 Charakterystyka ukladu okresowego - strona 3

Fragment notatki:

  CHARAKTERYSTYKA UKŁADU OKRESOWEGO           niemetale         skand           metale         itr                    1,IA,Ia  litowce, berylowce, metale alkaliczne  2, IIA, IIa   berylowce, metale ziem alkalicznych  3, IIIB, IIIb  skandowce  (Sc, Y, Lu, Lr)   4, IIIB, IIIb  tytanowce  5, VB, Vb  wanadowce        6, VIB, VI b  chromowce  7, VIIB, VIIb  manganowce      8, 9, 10 (VIIIB, VIIIb)  składa się z trzech triad               Fe, Co, Ni triada żelazowców              Ru, Rh, Pd triada platynowców lekkich              Os, Ir, Pt triada platynowców ciężkich  11, IB, Ib  miedziowce        12, IIB, IIb  cynkowce  13, IIIA, IIIa  glinowce, borowce      14, IVA, IVa  węglowce, krzemowce  15, VA, Va  azotowce, fosforowce      16, VIA, VIa  tlenowce, siarkowce  17, VIIA, VIIa  fluorowce, chlorowce, halogeny   18, VIIIA, VIIIa, 0  gazy szlachetne, helowce, neonowce  (pierwiastki  w  grupie-rodzinie  przypominają  się  swoimi  właściwościami  fizyko-  chemicznymi  ale  największe  różnice  występują  pomiędzy  pierwiastkiem  drugiego  i  trzeciego  okresu.  Tu  jest największa zmiana promienia  atomowego)        Zmiana właściwości na tle u. o.  UKŁAD OKRESOWY       kierunek wzrostu wielkości   ————————————————►         PROMIEŃ ATOMOWY    W  grupie   rośnie  ze  wzrostem  Z,  ponieważ  rośnie  ilość  powłok elektronowych.  W  okresie   maleje  ze  wzrostem  Z,  ponieważ  rośnie  efektywna siła przyciągania jądro-elektrony walencyjne.              CHARAKTER METALICZNO-ZASADOWY  W grupie  rośnie ze wzrostem Z, ponieważ rośnie odległość  elektronów  walencyjnych  od  jądra  (metale  chętnie  tworzą  połączenia o charakterze zasadowym, oddają elektrony).  W  okresie   maleje  ze  wzrostem  Z,  ponieważ  każdy  okres  zaczyna  się  metalem  i  poprzez  metaloid  kończy  niemetalem.        CHARAKTER NIEMETALICZNO-KWASOWY  Musi  się  zmieniać  w  układzie  okresowym  odwrotnie  do  charakteru metaliczno-zasadowego.  W  grupie   maleje  ze  wzrostem  Z,  ponieważ  w  procesach  tworzenia anionów elektrony dobudowywane są na powłoki  oddalone  bardziej  od  jądra  czyli  takie,  gdzie      swoboda  elektronów jest większa (większa energia elektronów)   1  2  3  12 13 15 17 18 4  6  5  7  9  8  14 16 11 10 L.  A.  W okresie  rośnie ze wzrostem Z, ponieważ rośnie charakter 

(…)


a najwyższą fluor. Pierwiastki o małej elektroujemności nazywa się elektrododatnimi (metale), o dużej
elektroujemności – elektroujemnymi (niemetale). Gdy rośnie elektroujemnośc to rosną własności niemetaliczne
pierwiastka a maleją metaliczne.
POTWIERDZANIE CHARAKTERU CHEMICZNEGO

charakter zasadowy potwierdzamy pisząc równanie reakcji z czynnikiem kwasowym

Ca + S = CaS
K2O + N2O5 = 2KNO3
charakter kwasowy potwierdzamy pisząc równanie reakcji z czynnikiem zasadowym

Cl2 + Ba = BaCl2
SO3 + 2NaOH = Na2SO4
charakter amfoteryczny pisząc równanie reakcji z mocnym kwasem i mocną zasadą
Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2
Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2 Na[Al.(OH)4] + 3H2 tetrahydroksoglinian (III) sodu
Al2O3 + 6NaOH + 3H2O = 2Na3[Al.(OH)6] + 3H2 heksahydroksoglinian (III)sodu
(liczba 6 występuje rzadko)
Na[Al.(OH)4] → 2H2O…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz