Układ okresowy pierwiastków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ okresowy pierwiastków - strona 1 Układ okresowy pierwiastków - strona 2 Układ okresowy pierwiastków - strona 3

Fragment notatki:

4. Układ okresowy pierwiastków Układ okresowy pierwiastków (Mendelejew,1869) składa się z rzędów poziomych (okresów) i pionowych (grup), przy czym grupy tworzą pierwiastki o zbliżonych właściwościach. Numer grupy jest równy liczbie elektronów walencyjnych, numer okresu - jest równy liczbie powłok elektronowych pierwiastka. Używany obecnie układ okresowy składa się z 18 grup i 7 okresów .
Osobno, w dwu dodatkowych okresach, umieszczone są pierwiastki o liczbach atomowych od 57 ( lantan-La ) do 71 ( lutet-Lu )- tzw. lantanowce oraz od 89 ( aktyn-Ac ) do 103 ( lorens- Lw ) - tzw. aktynowce .
Podstawę współczesnego układu pierwiastków stanowi ich konfiguracja elektronowa wyznaczająca podział na bloki: blok s, p, d, f. ∗ Blok s obejmuje pierwiastki grupy 1 i 2 . Atomy tych pierwiastków w zewnętrznej powłoce elektronowej n mają tylko jedną podpowłokę (orbital) s zapełnioną jednym ( s 1 ) lub dwoma elektronami ( s 2 ).
∗ Blok p obejmuje pierwiastki grup od 13 do 18 . Zewnętrzna powłoka elektronowa n atomów tych pierwiastków składa się z dwu podpowłok (orbitali): zapełnionej podpowłoki s ( s 2 ) i podpowłoki p, zawierającej od 1 do 6 elektronów ( p 1 do p 6 ).
Pierwiastki grupy 18 , kończące kolejne okresy układu, mają zapełnione podpowłoki s ( s 2 - w przypadku helu He) lub podpowłoki s i p ( s 2 p 2 - pozostałe pierwiastki grupy).
∗ Blok d obejmuje pierwiastki grup od 3 do 12 . Atomy tych pierwiastków w zewnętrznej powłoce elektronowej n mają jedną podpowłokę s zajętą przez 1 lub 2 elektrony. Kolejne elektrony uzupełniają wewnętrzną (n-1) podpowłokę d , która może „przyjąć” od 1 do 10 elektronów ( d 1 do d 10 ).
∗ Blok f tworzą lantanowce i aktynowce . Atomy tych pierwiastków, przy zapełnionych powłokach zewnętrznych, umieszczają kolejne elektrony na wewnętrznej (n-2) podpowłoce f , zyskując konfigurację elektronową f 1 do f 14 .
Grupy 1,2 oraz 13 -18 - czyli grupy tworzące blok s i p , nazywają się grupami głównymi układu okresowego; przy czym grupę 18 (VIIIA) tworzą pierwiastki gazowe o całkowicie zapełnionej ostatniej powłoce elektronowej, nazywane z racji swej bierności chemicznej

(…)

… o elektroujemności wyższej niż 2 uważa się za niemetale.
Niska elektroujemność cechuje pierwiastki metaliczne (pierwiastki elektrododatnie, kationotwórcze), wysoka elektroujemność - niemetale (pierwiastki elektroujemne, anionotwórcze). Zgodnie z tym, najbardziej metalicznym pierwiastkiem jest cez (elektroujemność 0.7), który najsłabiej przyciąga elektrony i łatwo je oddaje w kontaktach z innymi atomami. Przeciwnie…
… się poniżej.
! Wodne roztwory wodorotlenków rozpuszczalnych, np. KOH, NaOH, Mg(OH)2 nazywają się zasadami. Obecne w nich jony OH- powodują zabarwienie roztworu fenoloftaleiny na kolor malinowy, a oranżu metylowego na żółto.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz