Wiązania chemiczne - rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiązania chemiczne - rodzaje - strona 1 Wiązania chemiczne - rodzaje - strona 2 Wiązania chemiczne - rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

5. Wiązania chemiczne Tylko nieliczne pierwiastki występują w przyrodzie w stanie atomowym; większość łączy się z innymi atomami tworząc cząsteczki. Mogą to być:
♦ cząsteczki pierwiastków - zbudowane z tych samych pierwia stków , ♦ cząsteczki związków chemicznych - tworzone przez atomy różnych pierwiastków. Tworzenie cząsteczek umożliwia pierwiastkom uzyskanie na zewnętrznej powłoce konfiguracji elektronowej zapewniającej im minimum energetyczne i bierność chemiczną; takie działanie prowadzi do powstania wiązania chemicznego. Sposób, w jaki następuje uzupełnianie lub redukcja elektronów walencyjnych i rodzaj tworzonego wiązania zależy od elektroujemności pierwiastków je tworzących, i tak:
! przy znacznej różnicy w elektroujemności (o więcej niż 1,7 w skali Paulinga) następuje przekazanie elektronów jednego atomu drugiemu - powstaje wiązanie heteropolarne (jonowe) ! przy atomach tych samych pierwiastków lub atomach niemetali o małej różnicy elektroujemności następuje uwspólnienie (współużytkowanie) elektronów walencyjnych - powstaje wiązanie kowalencyjne (atomowe) lub donorowo-akceptorowe (koordynacyjne) ; Elektrony w cząsteczkach są opisywane za pomocą orbitali molekularnych czyli cząsteczkowych .
Funkcję falową elektronu w cząsteczce A - B można więc traktować jako kombinację liniową funkcji falowych opisujących orbitale atomowe:
gdzie: c A i c B - stałe Rozwiązaniem funkcji falowej elektronu w cząsteczce są dwie funkcje własne: orbital wiążący σ oraz orbital antywiążący σ * . Orbital molekularny σ i wiązanie sigma σ powstaje z: dwóch orbitali s, orbitali s i p lub dwóch orbitali p x nakładających się wzdłuż osi łączącej oba jądra atomowe. Boczne nakładanie się elektronów orbitali p x lub p z (oś y jest kierunkiem zbliżania się atomów) prowadzi do utworzenia wiążących i antywiążących orbitali cząsteczkowych π i π *.

(…)

… pierwiastki takie same lub niewiele różniące się elektroujemnością to wspólna para elektronowa wiązania kowalencyjnego jest rozmieszczona symetrycznie w przestrzeni między jądrami, np. w cząsteczkach H2, O2, Cl2, N2. Jeżeli tworzące cząsteczkę pierwiastki są niemetalami o różnej elektroujemności - wspólna para elektronowa wiązania kowalencyjnego jest przesunięta w kierunku jądra pierwiastka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz