Chemia analityczna-zadania od 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania od 7 - strona 1 Chemia analityczna-zadania od 7 - strona 2 Chemia analityczna-zadania od 7 - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 7. Narysuj wzory strukturalne z uwzględnieniem elektronów niewiążących powłoki walencyjnej następujących związków: woda, amoniak, kwas azotowy(V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy(V), ozon, tlenek węgla, dwutlenek węgla, benzen, eten, acetylen, trójtlenek siarki, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, kwas siarkowy (VI), kwas węglowy, kwas siarkowy (IV), kation nitroniowy, anion azydkowy. Określ przybliżone kąty między wiązaniami i hybrydyzację atomu centralnego. a) woda, hybrydyzacja: sp3
kąty między wiązaniami: ~1040
b) amoniak, hybrydyzacja: sp3
kąty między wiązaniami:

(…)

….
Wiązania koordynacyjne- do utworzenia wiązania atomowego nie zawsze potrzebne są elektrony pochodzące od dwóch atomów. Wiążąca para elektronowa może pochodzić od jednego atomu - donora, natomiast drugi atom zwany akceptorem uzupełnia tą parą swoją powłokę elektronową do konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego. W rezultacie powstaje wiązanie typu kowalencyjnego określane jako donorowo-akceptorowe…
… między wiązaniami:180o
Zadanie 8.
Wyjaśnij pojęcie energii wiązania chemicznego na przykładzie cząsteczki H2. Jakie wiązania należą do mocnych?
Energia wiązania chemicznego to energia uwalniania przy tworzeniu cząsteczki AB z pojedynczych
izolowanych atomów A i B. To energia przekazywana do otoczenia przy postawaniu wiązania niezbędna do jego rozerwania. Cząsteczka H2 tworzy wiązanie kowalencyjne. Gdy dwa atomy wodoru tworzą cząsteczkę ich elektrony rozmieszczają się symetrycznie wokół obydwu jąder, tworząc parę elektronową każdy atom wodoru wykorzystuje wspólnie dwa elektrony i z tego powodu cząsteczka wodoru jest uboższa energetycznie niż dwa oddzielne atomy a konfiguracja elektronowa staje sie podobna do konfiguracji helu.
Zadanie 9.
Na czym polega metoda rezonansu (mezomerii) i kiedy ją stosujemy? Podaj…
… wywnioskować z klasycznego zapisu wzoru strukturalnego. Mezomery nie są izomerami. Zadanie 10.
Wymień i scharakteryzuj rodzaje wiązań chemicznych.
Wiązanie atomowe powstaje pomiędzy atomami tego samego pierwiastka lub pomiędzy atomami
pierwiastków, które różnią się wartością elektroujemności (zdolności do przyciągania elektronów) nie więcej niż 0,4. Każdy z atomów oddaje po jednym elektronie, które tworzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz