Chemia organiczna - wykład - Struktura związków organicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - wykład - Struktura związków organicznych - strona 1 Chemia organiczna - wykład - Struktura związków organicznych - strona 2 Chemia organiczna - wykład - Struktura związków organicznych - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY CHEMII
ORGANICZNEJ
CHC 0131w Podstawy chemii organicznej
Rok akademicki 2009/2010, czwartek, godz. 915-1100, sala 310/A-2
Dr hab. inŜ. Bogdan Boduszek, e-mail: bogdan.boduszek@pwr.wroc.pl
HARMONOGRAM WYKŁADÓW
1. 1.10.09-Struktura związków organicznych: typy wiązań, hybrydyzacja, izomeria,
konfiguracja i konformacja.
2. 8.10.09-Węglowodory nasycone (alkany i cykloalkany). Reakcje rodnikowe.
3. 15.10.09-Węglowodory nienasycone (alkeny, dieny, alkiny). Reakcje addycji
elektrofilowej. Regio- stereospecyficzność.
4. 22.10.09-Węglowodory aromatyczne. Reakcje substytucji elektrofilowej i
nukleofilowej. Kontrola kinetyczna i termodynamiczna reakcji.
5. 29.10.09-Fluorowcowe pochodne węglowodorów. Reakcje substytucji nukleofilowej i
reakcje eliminacji. Stereospecyficzność.
6. 5.11.09-Pochodne tlenowe: alkohole i fenole. Organiczne kwasy i zasady.
7. 12.11.09-Pochodne tlenowe: aldehydy i ketony. Reakcje addycji nukleofilowej do
grupy karbonylowej. Enolizacja.
8. 19.11.09-Kwasy karboksylowe i ich pochodne. Reakcje substytucji na acylowym
atomie węgla.
9. 26.11.09-Azotowe pochodne węglowodorów: nitrozwiązki i aminy.
10. 3.12.09-Organiczne pochodne siarki.
11. 10.12.09-Związki heterocykliczne.
12. 17.12.09-Produkty naturalne; węglowodany.
13. 7.01.10- Aminokwasy, peptydy, białka, kwasy nukleinowe.
14. 14.01.10-Biologiczna aktywność związków organicznych.
15. 21.01.10-Kolokwium zaliczeniowe
Literatura podstawowa:
1. P. Masztalerz, Chemia Organiczna, PWN, Warszawa 1986.
2. Łuczyński M., i inni, Podstawy Chemii Organicznej teoria i praktyka, Wyd. Univ.
Warm.-Maz., Olsztyn 2007
Literatura uzupełniająca:
J. McMurry, Chemia Organiczna, tom I-V, PWN Warszawa, 2005.
Układ okresowy
Pierwiastki chemiczne pierwszego, drugiego i trzeciego okresu
Izotopy: -atomy tego samego pierwiastka róŜniące się liczbą masową, np. 12C i 13C
Orbitale atomowe pierwiastków pierwszego i drugiego okresu
-zakaz Pauliego
-reguła Hunda
Orbitale atomowe wybranych pierwiastków drugiego okresu
Elektrony walencyjne pierwiastków drugiego i trzeciego okresu
Pojęcie oktetu elektronowego
Wiązania chemiczne
Teoria wiązań Lewisa-Kossela; wiązania jonowe i kowalencyjne
Wiązania kowalencyjne
-wiązanie pojedyńcze
-wiązanie podwójne
-wiązanie potrójne
Wiązanie koordynacyjne
Donor i akceptor
TEORIA ORBITALI MOLEKULARNYCH
BUDOWA CZĄSTECZKI METANU
Wzory klinowe
HYBRYDYZACJA sp3
ATOMU WĘGLA W CZĄSTECZCE METANU
BUDOWA CZĄSTECZKI AMONIAKU
HYBRYDYZACJA sp3 ATOMU AZOTU
HYBRYDYZACJA sp2 ATOMU WĘGLA
oraz
HYBRYDYZACJA sp ATOMU WĘGLA
BUDOWA CZĄSTECZKI ETENU
HYBRYDYZACJA sp2
BUDOWA CZĄSTECZKI ETYNU (ACETYLENU)
HYBRYDYZACJA sp
Długości wiązań i ich energia
POLARYZACJA WIĄZAŃ, MOMENT DIPOLOWY CZĄSTECZKI
WIĄZANIA WODOROWE; powstawanie, budowa wiązania wodorowego
OKREŚLANIE ŁADUNKU FORMALNEGO ATOMÓW W CZĄSTECZKACH
STRUKTURY REZONANSOWE CZĄSTECZEK
-struktury graniczne (mezomeryczne)
HOMOLITYCZNY I HETEROLITYCZNY ROZPAD WIĄZAŃ
-energia dysocjacji wiązania
-wolny rodnik ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz