Chemia-opracowane pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia-opracowane pytań - strona 1 Chemia-opracowane pytań - strona 2 Chemia-opracowane pytań - strona 3

Fragment notatki:

1.PLANETARNY MODEL ATOMU BOHRA
Zgodnie z modelem Rutherforda cały dodatni ładunek atomu i cała jego masa jest skupiona w jądrze, wokół, którego po orbicie krąży elektron tworząc powłokę elektronową. Atom jest elektrycznie obojętny, czyli liczba elektronów jest taka, że dodatni ładunek jądra jest równoważony przez ujemny ładunek elektronu Postulaty Boh ra
Elektron w atomie może przebywać tylko w pewnych stanach o określonej energii zwanych stanami stacjonarnymi
W stanie stacjonarnym elektron nie traci energii. Przechodząc ze stanu o wyższej energii do niższej emituje on kwant energii zaś przechodząc ze stanu o niższej energii do wyższej pobiera kwant energii
Elektron w atomie wodoru może krążyć tylko po takich orbitach, dla których jego moment pędu jest całkowitą wielokrotnością stałej Plancka podzielonej przez 2 pi p= W każdym dozwolonym stanie elektron porusza się wokół jądra po orbicie kołowej
2. FALOWY MODEL ATOMU
Jeżeli elektron jest falą okrążającą jądro to może on się poruszać tylko po takim torze, na którym będzie falą stojącą, gdyż w każdym innym przypadku długi ciąg falowy nakładający się wielokrotnie na siebie sam by przez interferencję uległ wygaszeniu, co zaprzeczałoby istnieniu elektronu
mvr = - jest to pierwszy postulat Bohra
Elektron jest falą, więc określenie jego dokładnego położenia jest niemożliwe można tylko określić prawdopodobieństwo jego położenia w danym punkcie
Równanie Schredingera energia atomu = energia potencjalna + energia kinetyczna elektronu
3. LICZBY KWANTOWE
Główna liczba kwantowa - kwantuje energię elektronu jest równa numerowi orbity, na której znajduje się elektron n = 1, 2, 3, 4…
Orbitalna liczba kwantowa określa wartość orbitalnego momentu pędu elektronu. Przyjmuje wartości liczb całkowitych, określa kształt poszczególnych orbitali np. dla n = 1 l = 0 dla n = 2 l = 0, 1
Magnetyczna liczba kwantowa kwantuje orientację wektora orbitalnego momentu pędu elektronu względem wyróżnionego kierunku wektora indukcji pola magnetycznego przyjmuje wartości -l, -l+1,0, l-1, l
4. Spinowa liczba kwantowa s = kwantuje orientację własnego momentu pędu elektronu (określa kierunek obrotu elektronu wokół własnej osi)
Zakaz Pauliego w atomie nie mogą być elektrony, które mają wszystkie cztery liczby kwantowe takie same
5.KOLEJNOŚĆ ZAPEŁNIANIA POWŁOK ELEKTRONOWYCH
n
Liczba elektronów max
Liczba powłok
1
s2 2
2
s2 p6
8
3
s2 p6 d 10


(…)

…. W gazie rzeczywistym występują siły oddziaływania elektrostatycznego wywołane momentem dipolowym.
19. NASZKICUJ I OMÓW MOŻLIWE UGRUPOWANIA WYSTĘPUJĄCE W WODZIE W STANIE CIEKŁYM
-Zespoły cząstek powiązane wiązaniami wodorowymi (asocjaty)
- jony OH- oraz H3O+ powstałe z autodysocjacji wody
20. MOMENT DIPOLOWY TRWAŁY CHWILOWY WYIDUKOWANY
Moment dipolowy jest to iloczyn wielkości ładunku biegunów cząsteczki…
… i chem polielektrolitów różnią się od elektrolitów zwykłych wynika to z oddziaływań elektrostatycznych odpychanie pomiędzy jednoimiennie naładowanymi grupami i przyciągania niskocząsteczkowych jonów o przeciwnym znaku do jonu wielkocząsteczkowego odpychanie wzrasta z rozcieńczeniem roztworu. W przeciwieństwie do elektrolitów zwykłych słabe polielektrolity wykazują zależność stałej dysocjacji od stopnia…
… przebiegająca wolniej a często prowadząca do ustalenia stanu równowagi Ta metoda znalazła duże zastosowanie do syntezy poliestrów, poliamidów, aminoplastów, silikonów
POLIADDYCJA
Polimery addycyjne powstają w wyniku reakcji addycji (dodawania) cząstek monomeru, który ma wiązania wielokrotne np. polimeryzacja etanu
[ H H ] [ H H ] [ ] [ ] n[ C=C ] [-C- C- ]
[ ] [ ]
[ H H ] [ H H ] n Prostymi przykładami…
…. Jest bardzo dobrym izolatorem, stosowany do wyroby izolacji kabli i drobnych części konstrukcyjnych w radiotechnice POLISTYREN CH2 = CH - C6H5
Zastosowanie {opakowania, izolacja elektryczna, izolacja cieplna (styropian))
Jest tworzywem stylonowym. Oprócz bardzo dobrych właściwości izolacyjnych wyróżnia się on dużą stabilnością parametrów elektrycznych.
Spieniony polistyren, znany pod nazwa styropianu, jest znanym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz