Wiązania chemiczne, hybrydyzacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 2849
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiązania chemiczne, hybrydyzacja-opracowanie - strona 1 Wiązania chemiczne, hybrydyzacja-opracowanie - strona 2 Wiązania chemiczne, hybrydyzacja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wiązania chemiczne
Wiązania chemiczne są oddziaływaniami powodującymi, że atomy łączą się w cząsteczki (wiązania cząsteczkowe: kowalencyjne, jonowe, metaliczne)
Wiązanie chemiczne, oddziaływanie elektrostatyczne łączące atomy w cząsteczkach związków chemicznych. W reakcjach atomy jednego pierwiastka oddziałują na atomy drugiego pierwiastka tworząc wiązanie chemiczne.
Aby powstało wiązanie, spełnione muszą być poniższe warunki: reagujące atomy powinny się zderzyć ze sobą, zderzenie to musi być efektywne. Gdy dwa atomy zbliżają się do siebie, zewnętrzne, luźno związane elektrony zostają mocno zaburzone, oddziałując na wszystkie cząstki układu (jony, elektrony). Oddziaływanie to może prowadzić do powstania wiązania, gdy jądra/jony są blisko siebie. Proces powstawania cząsteczki jest korzystny energetycznie - prowadzi do zmniejszenia energii układu. Utworzona cząsteczka jest trwalsza niż poszczególne atomy.
H· + ·H = H−H ∆E = -435 kJ/mol produktu
:N ∶ + ∶N: = :N≡N: ∆E = -946 kJ/mol
Reguła oktetu: wiązania tworzą elektrony zewnętrznej powłoki elektronowej atomu (walencyjne), przy czym cząsteczki powstają jedynie wówczas, gdy w wyniku reakcji każdy atom osiąga trwałą konfigurację elektronową.
Atomy pierwiastków tworząc wiązania chemiczne dążą do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliżej położonego gazu szlachetnego. Cząsteczki dążą do wypełnienia powłoki walencyjnej, czyli obsadzenia jej 8 elektronami Atomy osiągają je przez dodanie, przyjęcie lub uswpólnienie elektronów z innym atomem.
Reguła oktetu wynika z korzystnego energetycznie całkowitego zapełnienia orbitali s (2 elektrony) i p (6 elektronów) znajdujących się na powłokach walencyjnych pierwiastków grup głównych.
Skala Paulinga: umowne liczbowe wartości elektroujemności najczęściej opisujemy zgodnie ze skala Paulinga. Pauling przyjął, że fluor ma elektroujemność = 4,0 a wodór = 2,1. Pozostałe wartości wyznaczył względem F i H.
Wiązania jonowe: powstaje gdy różnica elektroujemności pomiędzy łączącymi się pierwiastkami wynosi więcej niż 1,7. Następuje wówczas przesunięcie elektronów w stronę atomu bardziej elektroujemnego, który staje się anionem, natomiast atom oddający elektrony staje się kationem. Siłą, która utrzymuje dwa atomy ze sobą jest siłą przyciągania elektrostatycznego (brak kierunkowości).
Na przykład w związkach pierwiastków z pierwszej kolumny tablicy okresowej z pierwiastkami przedostatniej kolumny (halogenki metali alkalicznych:

(…)

…. Cząsteczki przyjmujące (przeciwne donorowym) nazywane są akceptorami (staje się anionem, pierwiastki grupy 17).
Sieć jonowa: związek chemiczny powstały z bardzo dużej ilości jonów. 7
Wiązanie kowalencyjne (atomowe): jest wynikiem uwspólniena pary elektronowej, przy czym każdy atom dostarcza jeden elektron. Wiązanie koordynacyjne - szczególny przypadek w. kowalencyjnego, gdy uwspólniona para elektronów wiązania pochodzi od jednego atomu (NH4Cl). Mogą powstawać także tzw. wiązania podwójne lub potrójne przez uwspólnienie 4 lub 6 elektronów (np. atomy azotu o konfiguracji 1s22s2p3 - 5 elektronów walencyjnych - tworząc trzy wspólne pary elektronowe uzyskują oktet). Wiązanie ukierunkowane.
Cechy związków z przewagą wiązania kowalencyjnego:
ich cząsteczki słabo na siebie oddziałują,
ich kryształy wykazują niewielką odporność na działanie czynników mechanicznych, mają niskie temperatury przejść fazowych,
rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych (benzen, tetrachlorek węgla),
w stanie stopionym lub w roztworze nie przewodzą prądu elektrycznego,
reagują stosunkowo wolno.
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane:
Pośrednie między wiązaniem atomowym i jonowym.
Tworzy się jeśli różnica elektroujemności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz