Para elektronowa

Rodzaje wiazan chemicznych

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

spolaryzowane-wspólna para elektronowa przesunięta w stronę pierwiastka o większej elektroujemności Wiązanie...

Wiązanie jonowe

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

od każdego połączonych tym samym wiązaniem Wiązanie spolaryzowane-to wiązanie chemiczne w którym wspólna para...

Chemia analityczna-zadania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

można określić analizując sposób odpychania się par elektronowych. Przyjmuje się, że w cząsteczce wszystkie pary...

Chemia organiczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

(homopolarne) polega na utworzeniu wspólnej pary elektronowej (wiązanie pojedyncze), ewentualneie dwóch...

Atomy

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1470

. Powstaje między atomami, które są tego samego typu. Powstaje ono z pary elektronowej wiążącej. Atomy...

Wiązania chemiczne I rzędu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2429

– mogą się znajdować dwa elektrony. Wiązanie może być utworzone przez parę elektronową. Reguła oktetu: każdy atom dąży...

Budowa cząsteczki wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tymoteusz Biłyk
 • Chemia wody
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1638

, jak i dwie wolne pary elektronowe (protonoakceptorowe), a zatem cząsteczki wody mogą utworzyć przestrzenną sieć...