Wiązania chemiczne I rzędu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiązania chemiczne I rzędu - strona 1 Wiązania chemiczne I rzędu - strona 2 Wiązania chemiczne I rzędu - strona 3

Fragment notatki:


WIĄZANIA CHEMICZNE Wiązania I rzędu wewnątrzcząsteczkowe P.Łukowski, 2 Wiązanie chemiczne = siła wiążąca mniejsze  elementy materii w większe struktury Wiązanie wewnątrzcząsteczkowe (I rzędu) = siła  wiążąca atomy w cząsteczki P.Łukowski, 3 Z punktu widzenia chemii kwantowej wiązanie  wewnątrzcząsteczkowe polega na nałożeniu się orbitali  elektronowych różnych atomów z utworzeniem orbitalu  lub orbitali cząsteczkowych. P.Łukowski, 4 Energia jonizacji, E j  – miara łatwości, z jaką atom oddaje  elektrony i staje się kationem: A +  E j  = K + + e– Powinowactwo elektronowe, E p  – miara łatwości, z jaką  atom przyłącza elektrony i staje się anionem: A + e– = A– +  E p Elektroujemność, E u  – miara zdolności atomu do  przyciągania elektronów (im większa elektroujemność, tym  silniej atom przyciąga elektrony): E u  = Ej + Ep [keV] Elektroujemność w  skali Paulinga  (wielkość  bezwymiarowa) = Eu / 6,3 P.Łukowski, 5 Elektroujemność pierwiastków w skali Paulinga Model tworzenia wiązania chemicznego P.Łukowski, 6 Zgodnie z zakazem Pauliego w jednym orbitalu – także  orbitalu cząsteczkowym – mogą się znajdować dwa  elektrony. Wiązanie może być utworzone przez  parę elektronową . Reguła oktetu: każdy atom dąży do posiadania na  powłoce walencyjnej  8 lub 0 elektronów  (co umożliwia  osiągnięcie stanu o najniższej energii). P.Łukowski, 7 Rodzaje wiązań wewnątrzcząsteczkowych Na Cl Na Cl Na Cl Na+ Cl– E u (Cl) = 3,2  Eu (Na) = 0,9 Elektron z powłoki walencyjnej  sodu „przeskakuje” do powłoki  walencyjnej chloru. Powstaje kation sodu i anion  chloru, które przyciągają się  elektrostatycznie. Jest to  wiązanie jonowe. Jony Na+ i Cl– tworzą kryształ – „megacząsteczkę”. Nie istnieją pojedyncze cząsteczki NaCl – ten zapis  oznacza tylko proporcję jednych jonów do drugich w związku chemicznym (1:1). P.Łukowski, 8 P.Łukowski, 9 Rodzaje wiązań wewnątrzcząsteczkowych Cl Cl Cl Cl Cl E u obu atomów są identyczne. Oba atomy przyciągają  elektrony z jednakową siłą. Niesparowane elektrony zostają  uwspólnione – tworzą wiążącą parę  elektronową, znajdującą się dokładnie  „pomiędzy” atomami chloru. Jest to  wiązanie atomowe  (kowalencyjne). Cl Cl Cl P.Łukowski, 10 Rodzaje wiązań wewnątrzcząsteczkowych B B B A B E u obu atomów różnią się  nieznacznie. Jeden z atomów przyciąga  elektrony nieco silniej.

(…)


P.Łukowski, 11
Rodzaje wiązań wewnątrzcząsteczkowych
W metalach występują rdzenie atomowe (atomy pozbawione
wszystkich elektronów z powłok walencyjnych) i gaz
elektronowy (zdelokalizowane elektrony walencyjne).
Jest to wiązanie metaliczne.
P.Łukowski, 12
Rodzaje wiązań wewnątrzcząsteczkowych
H
H N
H+
Gdy oba elektrony w wiążącej
parze elektronowej pochodzą od
tego samego atomu.
H
H
H N H+
H
Jest to wiązanie koordynacyjne
(donorowo-akceptorowe)
np. jon amonowy NH4+
P.Łukowski, 13

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz