Jon amonowy

Wymagania fizykochemiczne wody, LABORATORIUM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Agnieszka Surowiak
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1897

W treści notatki: parametry, najwyższe dopuszczalne stężenie, jednostka, przewodność, jon amonowy...

Egzamin, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 707

dzialania enzymów wzór cytruliny w jej reakcje rola w metabolizmie jonu amonowego glukoreogenezy ...

Zakażenie Helicobater pylori

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

enzymatyczny rozkład mocznika z wytworzeniem jonów amonowych. Dzięki zasadowemu oddziaływaniu jonów amonowych...

Usuwanie azotu i fosforu

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

w postaci jonu amonowego, zgodnie z zapisem: W powyższym rownaniu, zapis C5H7NO2 oznacza statystycznie...

Azot i fosfor

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1386

ścieki: 25-65 mg NNH4/l, ścieki komunalne: 50-65% Nog - może występować jako jon amonowy NH4+ lub wolny...

Odmanganianie - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

można tez usunąć metodą biologiczną. W wodach zawierających Mn2+ i stosunkowo wysokie stężenie jonów...