Kolokwium zaliczeniowe, sem III - Nitryfikacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium zaliczeniowe, sem III - Nitryfikacja - strona 1

Fragment notatki:

Grupa 11
1. Nitryfikacja zachodzi w dwóch etapach przeprowadzanych przez 2 grupy bakterii: Nitroso które utleniają jony amonowe do azotynów(II) i bakterie nitro utleniające azotyny(II) do azotanów(III). Za pomocą reakcji barwnych wykrywamy obecność jonów amonowych azotynów i azotanów. W pożywce zaszczepionej drobnoustrojami glebowymi wykryto dużą ilość substratu jak i produktów czyli azotanów i azotynów. Wykazuje to na to, że drobnoustroje glebowe przeprowadzają intensywnie proces nitryfikacji.  2. Żeby określić zdolność bakterii do przeprowadzania procesu denitryfikacji należy w pożywkach pohodowlanych bakterii i w pożywce kontrolnej przeprowadzić reakcje barwne na obecność azotanów, azotynów i jonów amonowych. W pożywkach zaszczepionych drobnoustrojami glebowymi lub z wody proces denitryfikacji zachodzi ponieważ drobnoustroje denitryfikacyjne zawierają pełny kompleks reduktaz:azotanową, azotynową i hydroksylaminy. W pożywce kontrolnej nie wykrywa się obecności azotynów oraz jonów amonowych więc proces denitryfikacji nie zachodzi, podłoże nie zostało zaszczepione drobnoustrojami.  3.Wśród drobnoustrojów wiążących azot są bakterie samożywne i cudzożywne, tlenowe i beztlenowe, wolno żyjące i symbiotyczne. Wspólną ich cechą jest zdolność do syntetyzowania nitrogenazy wchodzącej w skład układu współdziałających enzymów.  4.a)tlenowe asymilatory azotu z rodzajów Azotobacter, Azotomonas, Pseudomonas i Arthrobacter, towarzysza im tzw. asymilatory oligonitrofilne- zdolne do wykorzystywania niewielkich ilości związanego azotu  b) beztlenowe asymilatory z rodzaju Clostridium. Jako materiał energetyczny bakterie te mogą wykorzystywać węglowodory złożone, które po hydrolizie są w warunkach beztlenowych fermentowane w procesie fermentacji masłowej  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz