Nitrogenaza

Wiązanie wolnego azotu.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1862

ten katalizuje specjalny kompleks enzymatyczny - nitrogenaza, który składa się z 2 współpracujących...

Biosynteza aminokwasów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

oraz produkty reakcji kompleksu nitrogenazy w ich poprawnej kolejności podczas transferu elektronów w wiązaniu...

Makro- i mikroelementy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

więcej niż mineralnego, ale mała część jest wykorzystywana. W genomie rośliny nie ma genu nitrogenazy. Azolia obficie...

Obieg węgla i azotu- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2142

- + 16 MgATP → 2NH3 + H2 + 16MgADP + 16Pi reakcja jest katalizowana przez nitrogenazę. Amonowa postać...