Asymilacja azotu, makro i mikro elementy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Asymilacja azotu, makro i mikro elementy - strona 1 Asymilacja azotu, makro i mikro elementy - strona 2 Asymilacja azotu, makro i mikro elementy - strona 3

Fragment notatki:


Asymilacja azotu Makro- i mikroelementy FORMY AZOTU DOSTĘPNE DLA ROŚLIN  WYŻSZYCH 1. Azot związków mineralnych: NH4+ i NO3- (powszechne źródła  azotu) 2. Azot atmosferyczny N2 ( dostępny tylko dla roślin   współżyjących z bakteriami    wiążącymi N2) 3. Azot związków organicznych (dostępny tylko dla rośli  należących do grupy owadożernych) POBIERANIE I DYSTRYBUCJA NO3- W TKANKACH  ROŚLIN Azotany pobierane są aktywnie za pośrednictwem  dwóch typów białek: 1.  transportera o niskim powinowactwie do  azotanów (LATS)  2.  transportera o wysokim powinowactwie do  azotanów (HATS) NO3- + NADH + H+ 1. REDUKCJA AZOTANÓW DO AZOTYNÓW NO2- + NAD+ + H2O Reduktaza azotanowa (NR) NO2- + ferredoksynazred                                       NH3 + ferredoksynaox Reduktaza azotynowa (NiR) 2. REDUKCJA AZOTyNÓW DO AMONU 3. WŁĄCZANIE NH4+ DO ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH a. CYKL GS/GOGAT b. REDUKCYJNA AMINACJA 2-OKSYGLUTARANU Przykłady układów symbiotycznych roślina wyższa- bakteria wiążąca N2 Roślina wyższa Gatunek bakterii Rośliny motylkowe Olcha czarna,  Casuaria, Datisca Gunera Azolia (paproć wodna) Azorhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium Frankia Nostoc Anabaena SPECYFICZNOŚĆ GATUNKOWA SZCZEPÓW  BAKTERII SYMBIOTYCZNYCH BAKTERIA  ROŚLINA WYŻSZA    Rhizobium  meliloti     Rhizobium leguminosaurum    Rhizobium  trifolii    Rhizobium  phaseoli    Bradyrhizobium  japonicum    Bradyrhizobium lupini    Frankia (Actinomycetales)      Medicago (lucerna),  Melilotus (nostrzyk)    Pisum (groch), Vicia (bób), Lathyrus (groszek)    Trifolium (koniczyna)    Phaseolus (fasola)    Glicine ( soja)    Lupinus ( łubin)    Alnus  (olcha)    Schemat infekcji i  powstawania brodawek 1. Wydzielanie przez korzenie roślin      wyższych specyficznej substancji z  grupy flawonoidów  Flawonoidy wydzielane przez  Medicago sativa (lucernę) (phytoalexin, participates in plant  defense) (a signal molecules that  induce  Nod  gene  expression) Schemat infekcji i  powstawania brodawek 1. Wydzielanie przez korzenie roślin      wyższych specyficznej substancji z  grupy flawonoidów  2.    Aktywacja bakteryjnego białka NodD  (czynnik transkrypcyjny), który  indukuje ekspresję genów  Nod  kodujacych enzymy syntetyzujące tzw.  czynnik Nod Czynnik Nod (lipochityno-oligosacharyd) 3    Czynnik Nod indukcje infekcję  włosników korzeniowych, tworzenie  brodawki i ekspresję nodulin. Schemat infekcji i 

(…)

… sulfhydrylowe (-SH) lub mostki
dwusiarczkowe (-S-S-) w
aminokwasach, niektórych peptydach
(glutation) i w białkach
2. pierścienie heterocykliczne zawierające
siarkę (np. tiamina i biotyna)
3. grupy rodankowe (-N=C=S)
występujące w olejkach gorczycznych
Funkcje metaboliczne
1. utrzymywanie właściwej konformacji
trzecio- i czwartorzędowej białek
stukturalnych i enzyma-tycznych
2. funkcje regulacyjne wynikające z udziału w
układach oksydoreduk-cyjnych (glutation,
centra Fe-S białek Ris-kiego i ferredoksyny)
3. funkcje regulacyjne wynikające z udziału w
cząsteczkach koenzymów oraz w centrach
aktywnych enzymów
4. udział w generowaniu odporności roślin
(fitoaleksyny i olejki gorczyczne)
Schemat pobierania,
transportu i redukcji
siarki w roślinach
wyższych
Transportery
siarczanowe są
wtórnymi
symporterami
Redukcja siarczanu w komórkach roślin wyższych
SO42- + ATP + 8e- + 8H+
Aktywacja siarczanu
S2- + 4H2O +AMP + PPi
Dwustopniowa redukcja siarczanu do siarczku
Najprawdopodobniej za redukcję APS w
komórkach roślinnych odpowiada reduktaza
APS zależna od GSH
1
3
2
2. Asymilacja zredukowanej siarki do związków organicznych
Biosynteza
glutationu
Objawy niedoboru siarki
Brassica napus na polach nawożonych (żółte obszary…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz