Biologia roślinna

note /search

Makro- i mikroelementy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1911

slajd 2,3/32 Makro- i mikroelementy. Makroelementy - stężenie bardzo wysokie: H, C, O, N, K, Ca, Mg, P, S 3 (C,N,S) wymagają asymilacji (redukcja przed wbudowaniem w związki organiczne) wbudowywanie P - brak redukcji Mikroelementy - małe stężenia: Cl, B, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Mo znaczenie duże - ...

Faza ciemna fotosyntezy - etapy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1806

FAZA CIEMNA FOTOSYNTEZY = CYKL CALVINA slajd 2/23 Przemiany cyklu dzielą się na 3 etapy: I - karboksylacja II - redukcja III - regeneracja Zlokalizowany w stromie . Reakcje służą asymilacji CO 2 i wbudowywaniu go w związki organiczne. Produktami są cząsteczki trójwęglowe - aldehyd 3-fosfoglicer...

Faza ciemna fotosyntezy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1708

FOTOSYNTEZA 3. Faza ciemna fotosyntezy CYKL CALVINA Przemiany cyklu Calvina  dzielą się na trzy etapy: I - karboksylacja II - redukcja  III  -regeneracja CO 2 (x3) (x 6) (x 6) (x 6) (x 6) (x 6) (x 3) (x 3) ETAP I karboksylacja rybulozo-1,5 bisfosforanu dwutlenek  węgla rybulozo- 1,5-bis  fosforan...

Faza jasna fotosyntezy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1708

Faza jasna fotosyntezy Faza jasna fotosyntezy to transformacja energii świetlnej w energię  chemiczną zmagazynowaną w cząsteczce ATP Zachodzi w dwóch etapach: 1.zamiana energii świetlnej w gradient potencjału elektrochemicznego ; 2. zamiana 

Biologia roślinna - gospodarka wodna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1232

Gospodarka wodna H2O jest cząsteczką polarną  dzięki czemu może tworzyć  wiązania (tzw. mostki  wodorowe) pomiędzy sobą, z  innymi cząsteczkami polarnymi  lub cząsteczkami obdarzonymi  ładunkiem dipol wody mostki wodorowe pomiędzy  diopolami wody Właściwe zaopatrzenie komórki w wodę ma zasadnicze...

Biologia - hormony roślinne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2443

Hormony roślinne  1. Auksyna (IAA)  1. Auksyna     (kwas indolilo-3-octowy,IAA)  SYNTEZA AUKSYNY   U większości  rośli IAA  syntetyzowane  jest drogą  B  i  C  Bakterie  syntetyzują  IAA drogą  D  A  – ten szlak  syntezy IAA  jest  charakterystyc zny dla trzech  rodzin:  Brassicaceae,  Poaceae i ...

Regulacja fotosyntezy - wpływ środowiska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

FOTOSYNTEZA 3. Wpływ czynników  środowiskowych  • Światło • Stężenie dwutlenku węgla • temperatura  Czynniki środowiskowe wpływające na  intensywność fotosyntezy Jedynie 5% energii świetlnej  docierającej do rośliny ulega  konwersji do cukrów łubin  soja  Indukowane światłem ruchy liści (ang. sol...

Regulacja pobierania wody przez rośliny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1806

Regulacja pobierania wody  przez rośliny Czynniki zewnętrzne regulujące transpirację 1. temperatura powietrza 2.   wilgotność względna powietrza 3.   ruchy powietrza 4.   świat...

Biologia roślinna - transport asymilatów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2051

Transport asymilatów System waskularny odpowiadający za daleki transport w roślinach  wyższych składa się z dwóch oddzielnych elementów: naczyń i sit Naczynia - akropetalny transport wody oraz substancji  w niej rozpuszczonych Sita - bazypetalny transport produktów  fotosyntezy

Transport bliski i daleki jonów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1120

Transport bliski i  daleki jonów TRANSPORT BIERNY I AKTYWNY PRZEZ BŁONY  KOMÓRKOWE Transport bierny cząsteczek odbywa się  zawsze spontanicznie, zgodnie z  gradientem jej energii swobodnej  (stężenia). Może zachodzić na drodze  dyfuzji prostej bądź ułatwionej. W tym  drugim przypadku w przeniesie...