Makro- i mikroelementy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makro- i mikroelementy - strona 1 Makro- i mikroelementy - strona 2 Makro- i mikroelementy - strona 3

Fragment notatki:


slajd 2,3/32 Makro- i mikroelementy. Makroelementy - stężenie bardzo wysokie: H, C, O, N, K, Ca, Mg, P, S 3 (C,N,S) wymagają asymilacji (redukcja przed wbudowaniem w związki organiczne)
wbudowywanie P - brak redukcji
Mikroelementy - małe stężenia: Cl, B, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Mo znaczenie duże - ich brak zakłóca wzrost i rozwój roślin.
Objawy niedoboru niespecyficzne: zahamowany wzrost
blednięcie blaszki liściowej (chloroza), czasem bardzo nietypowe
liści starszych - pierwiastki ruchliwe, wycofywane ze starszych do młodszych części rośliny (np. P i N)
liści młodych - niedobór pierwiastków nieruchliwych - nie mogą być wycofywane z części starszych (np. Ca i Fe)
slajd 4/32 Formy azotu dostępne dla roślin wyższych: powszechne źródła azotu - azot związków mineralnych (obecny w glebie, pobierany przez korzenie)
NH 4 + NO 3 - źródła alternatywne:
azot atmosferyczny N 2 (dostępny tylko dla roślin współżyjących z bakteriami wiążącymi N 2 )
azot związków organicznych (dostępny tylko dla roślin należących do grupy owadożernych)
! rośliny korzystające z alternatywnych źródeł azotu pobierają także azot z powszechnego źródła
Azot związków mineralnych: Wydawałoby się, że NH 4 + jest lepsze:
kation - transport przez plazmolemmę może odbywać się w sposób bierny - kanałami amonowymi lub potasowymi (aniony wymagają nakładu energetycznego)
krótsza droga od NH 4 + do NH 2 niż od NO 3 - do NH 2 (w przypadku azotanów redukcja angażuje więcej białek i kosztuje więcej energii)
Ale nie jest tak dlatego, że:
pobieranie NH 4 + łączy się z wydzielaniem H + , spada pH roztworu glebowego (nawet poniżej 5), co może doprowadzić do uszkodzenia włośników
jeżeli NH 4 + nie są sprawnie asymilowane i ich stężenie przekroczy pewną niewysoką wartość, stają się inhibitorami, toksynami dla enzymów, co skutkuje gorszym plonowaniem
Obydwa źródła (NH 4 + i NO 3 - ) są równocenne, a to, z którego korzysta roślina, zależy od przewagi jednych jonów w środowisku.
więcej NO 3 - - gleby natlenione, uprawne - nitryfikacje przebiegają sprawniej niż amonifikacje
więcej NH 4 + - gleby kwaśne, ubogie, często zalewane (amonifikacja przewyższa nitryfikację) - dobre dla roślin poszycia leśnego, torfowisk; tylko jedna roślina uprawna - ryż

(…)

… (+) - dopiero gdy ich poziom jest wysoki następuje uruchomienie, glutaminy (-) - to końcowy produkt asymilacji azotu, hamuje asymilację
regulacja na poziomie potranslacyjnym:
światło powoduje przejście formy nieaktywnej w aktywną - defosforylacja (czyli aktywacja fosfataz białkowych)
w ciemności odwrotnie - fosforylacja (aktywacja kinaz białkowych)
budowa: /ze slajdu wynika, że dimer, z książki - tetramer…
… (defosforylację i odłączenie białka 14-3-3) odpowiada światło - hamuje kinazy fosforylujące.
slajd 8/32
Redukcja azotynów do jonu amonowego.
NO2- + ferredoksyna red NiR NH4+ + ferredoksyna ox wycofywanie azotynów do plastydów lub chloroplastów - tam redukowanie do jonu amonowego przez reduktazę azotynową
dawcą elektronów jest zredukowana ferredoksyna, jeden z produktów fazy jasnej fotosyntezy (cała asymilacja…
… a roślinami
Część pobranego NO3- jest asymilowana (wbudowywana w związki organiczne), a duża część transportowana do wakuoli (pula zapasowa, uruchamiana, gdy stężenie NO3- spada).
Część azotanów wypływa z powrotem do środowiska - efflux jest bierny, zawsze utrzymuje się na pewnym poziomie.
Asymilacja:
Redukcja w cytoplazmie do NO2- dzięki reduktazie azotanowej; transport do plastydów, redukcja do NH4…

Glicine (soja)
Bradyrhizobium lupini
Lupinus (łubin)
Frankia (Actinomycetales)
Alnus (olcha)
Specyficzność determinowana jest zarówno przez czynniki pochodzenia roślinnego jak i bakteryjnego.
slajd 15/32
Schemat infekcji i powstawania brodawki.
Wydzielanie przez korzenie roślin wyższych specyficznej substancji z grupy flawonoidów, rozpoznawanej przez określone gatunki bakterii.
Aktywacja bakteryjnego…
… należy do nodulin, wbudowywana jest w błonę bakteroidalną, ma zdolność wiązania tlenu - utrzymuje jego stężenie na odpowiednio niskim poziomie w bakteroidach (tlen hamuje nitrogenazę).
slajd 16/32
Flawonoidy syntetyzowane w korzeniach są całkiem inne niż te syntezowane w nadziemnych częściach rośliny.
np. u lucerny (Medicago sativa)
nadziemne części produkują medikarpinę - fitoaleksyna, przeciwciało…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz