Wykład 10 - fizjologia rozwoju roślin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  10 - fizjologia rozwoju roślin - strona 1 Wykład  10 - fizjologia rozwoju roślin - strona 2 Wykład  10 - fizjologia rozwoju roślin - strona 3

Fragment notatki:


AZOT Azot w  podstawowych  związkach  roślinnych Rośliny uczestniczą w obiegu azotu w środowisku 1. Azot związków mineralnych: NH 4 + i NO 3 - (powszechne źródła azotu) 2. Azot atmosferyczny N 2 ( dostępny tylko dla roślin współżyjących z   bakteriami    wiążącymi N 2) 3. Azot związków organicznych, dostępny  dla roślin należących do grupy  mięsożernych, w niewielkim stopniu możliwość pobierania aminokwasów  i mocznika FORMY AZOTU DOSTĘPNE DLA  ROŚLIN WYŻSZYCH N W glebach  dobrze natlenionych , gdy aktywne są bakterie nitryfikacyjne  dominują azotany .  Azotany też są najchętniej pobierane przez rośliny, chociaż roślina musi je zredukować do amonu,  wydatkując na ten proces dużo energi .  Pobieranie jest aktywne (symport z protonami). Duża część NO3- jest  odkładana w wakuolach  komórek korzenia,  część jest transportowana  do pędów nadziemnych  a  część jest redukowana w komórkach korzenia . W  cytoplazmie  reduktaza azotanowa redukuje NO3- do NO2-. Dalej redukcja zachodzi w plastydach ,  reduktaza azotynowa redukuje NO2- do NH4+  . Dalsze etapy asymilacji azotu to włączanie  jonu amonowego do ketokwasów, powstaje glutamina i glutaminian. W reakcji bierze udział::  syntetaza glutaminowa GS) i syntaza glutaminianowa (GOGAT) Pobieranie i  asymilacja  NO 3 - NO3- + NADH + H+ NO2- + NAD+ + H2O REDUKCJA AZOTANÓW DO AZOTYNÓW  W cytoplazmie reduktaza azotanowa  redukuje NO 3 - do NO 2 - . Reduktaza  azotanowa pracuje w formie dimeru.  Dawcą elektronów dla reduktazy  azotanowej jest NAD(P)H a w jej skład wchodzi:  nukleotyd flawinowy (FAD) , cytochrom b 556 i molibdenopteryna. Regulacja transkrypcji genu  Nia  i aktywności enzymu  przez światło Ekspresja genu  reduktazy  azotanowej  ( NIA)  jest pod wieloraką  kontrolą Regulacja aktywności reduktazy azotanowej – fosforylacja, (1) przyłączenie białka 14-3-3 i metalu  dwuwartościowego np. Mg2+ (2) powoduj, że enzym  przestaje być aktywny fosfataza 1 2 REDUKCJA AZOTYNÓW DO JONU AMONOWEGO NO2- + ferredoksynazred                      NH3 + ferredoksynaox NiR Reduktaza azotynowa NiR Domena  przyjmująca  elektrony od  zredukowanej  ferodoksyny Domena żelazowo  siarkowa + hem  przekazujaca  elektrony na NO2- Redukcyjna aminacja oksyglutaranu, mniej  istotna w asymilacji N GS – syntetaza glutaminowa GOGAT – syntaza glutaminianowa synteza asparaginy transaminacje 1. Wydzielanie  przez  korzenie roślin wyższych  specyficznych substancji z grupy  flawonoidów  2. Ekspresja genów  Nod   kodujących enzymy  u  bakterii umożliwiających syntezę tzw. 

(…)

… składnikiem
faktorów NOD jest 1-4 glukozamina
SPECYFICZNOŚĆ GATUNKOWA SZCZEPÓW BAKTERII SYMBIOTYCZNYCH
Infekcja i wzrost nici infekcyjnej
kora
włośniki
włośnik
Rhizobium
Nić infekcyjna
Komórki kory
Po infekcji komórek kory korzenia, powstają w nich tzw. noduliny, które są białkami kodowanymi przez
geny jądrowe komórek roślinnych. Do nodulin należą : leghemoglobina, specyficzne transportery przez
błony, enzymy asymilujące amoniak i syntetyzujące związki azotowe transportowane do innych części
rośliny
Kluczowym enzymem wiązania
N2 jest nitrogenaza. Białko
enzymu zawiera: molibden i
żelazo.
nitrogenaza
Nitrogenaza przeprowadza
stopniową redukcję N2 do
NH3. Źródłem energii jest
ATP, reduktantem jest
ferrodoksyna, konieczne są
też warunki beztlenowe (ważny
udział leghemoglobiny, która
umożliwia stworzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz