Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin

note /search

Wykład 1 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

Wzrost wydłużeniowy  strefa szybkiego wzrostu   szybkość wzrostu w zależności od odległości  od wierzchołka korzenia  Zea mays  L  Przez pierwsze 24 godziny najintensywniej  wydłużają się odcinki zakreskowane w  obrębie pierwszych 10 mm od wierzchołka.  Intensywny wzrost korzenia grochu do 80  go...

Wykład 2 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1932

Receptory, kiełkowanie  Czynniki zewnętrzne czy wewnętrzne wpływające na  wzrost i rozwój rośliny muszą być przyjęte przez  komórkę. Potrzebne są receptory  Wg Taize i  Zeiger  2010 Plant Physiology,   Receptory mogą być zlokalizowane na  plazmolemie , np.  receptory  cytokinin, brazinosteroidów,...

Wykład 3 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1568

AUKSYNY  Natura chemiczna związków IAA aktywnych  Struktura naturalnych auksyn  H  H  Anty IAA  ?  Wszystkie zw. aktywne wykazują  jednakową odległość między  „biegunem dodatnim i ujemnym  równą 5,5 A  Związek zaliczany do auksyn musi indukować ...

Wykład 4 - fizlogia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1456

TROPIZMY  – ruchy wzrostowe, wywołane przez  bodźce ukierunkowane  Wzrostowe  Ukierunkowan e  Fototropizm   –  ruch wzrostowy zależny od  kierunku padania światła; fototropizm dodatni pędu  (do światła), fototropizm ujemny korzenia (od  światła)  tropizmy  korzeń  pęd  Więcej IAA po stronie dolne...

Wykład 5 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

Gibereliny    Gibereliny (GA)  Gibereliny (GA) to duża grupa związków, w odróżnieniu do auksyn,  definiowana nie na podstawie aktywności hormonalnej ale na bazie  podobnej budowy chemicznej. Wszystkie posiadają strukturę   gibanu. Jest ich około 125. Odkryte przez Japończyków w latach  1930tych u...

Wykład 6 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

Cytokininy  Cytokininy  W latach 40-tych poprzedniego wieku, wykazano, że  mleczko kokosowe (płynne bielmo dojrzewającego  nasienia kokosa) jest bardzo aktywne we  współdziałaniu z auksyną w procesach podziałowych  komórek embrionalnych hodowanych  in vitro. W  latach 40 i 50-tych poprzedniego wi...

Wykład 7 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1946

etylen  Etylen  Cover image from  Science  Vol. 241, no. 4869, 26 August 1988, reprinted with permission from AAAS; photo by  Kurt Stepnitz, Michigan State University  Etylen  Etylen powstaje przy spalaniu. Pierwsze obserwacje sięgają  początku XX wieku. Drzewa rosnące przy lampach gazowych  oświ...

Wykład 8 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

Kwas abscysynowy  Kwas abscysynowy ABA  ABA został w latach 60-tych wyizolowany z liści,  które jesienią opadły z drzew. Związek ten  utrzymuje w uśpieniu pączki i nasiona a także  sądzono że jest odpowiedzialny za odpadanie  owoców  od rośliny macierzystej(abscision).  Stąd kwas abscysynowy. Póź...

Wykład 9 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Brassinosteroidy   Maślak pstry  Brassinosteroidy  Pierwszy steroidowy regulator wzrostu  –  brassinolidynę wyizolowano z ekstraktu pyłku  rzepaku ( Brassica napus)  w 1979 roku.   Drugim poznanym steroidem roślinnym był  castasteron (1982). Później izolowano dalsze. Całą  grupę określa się teraz...

Wykład 10 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1729

AZOT Azot w  podstawowych  związkach  roślinnych Rośliny uczestniczą w obiegu azotu w środowisku 1. Azot związków mineralnych: NH 4 + i NO 3 - (powszechne źródła azotu) 2. Azot atmosferyczny N 2 ( dostępny tylko dla roślin współżyjących z   bakteriami    wiążącymi N 2) 3. Azot związków organiczny...