Wykład 2 - fizjologia rozwoju roślin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 2 - fizjologia rozwoju roślin - strona 1 Wykład 2 - fizjologia rozwoju roślin - strona 2 Wykład 2 - fizjologia rozwoju roślin - strona 3

Fragment notatki:


Receptory, kiełkowanie  Czynniki zewnętrzne czy wewnętrzne wpływające na  wzrost i rozwój rośliny muszą być przyjęte przez  komórkę. Potrzebne są receptory  Wg Taize i  Zeiger  2010 Plant Physiology,   Receptory mogą być zlokalizowane na  plazmolemie , np.  receptory  cytokinin, brazinosteroidów, receptor światła niebieskiego  (fototropina), mogą też być umiejscowione  w środku komórki  jak  np. receptor etylenu na RE, receptor IAA (białko SCFTIR1 w jądrze ),  fitochrom (cytoplazma) czy kryptochrom (jądro komórkowe)  Przykładem wewnątrzkomórkowych  receptorów sygnałów są receptory światła  Światło niebieskie i czerwone poprzez  kryptochrom i fitochrom dezaktywują białka  skotomorfogenezy DET i COP (wzrost i  rozwój w ciemności) uruchamiając proces  fotomorfogenezy  CIEMNOŚĆ  ŚWIATŁO  Przenoszenie   sygnału   (transdukcja)   Wzmocnienie sygnału  (amplifikacja)   Etapy  przekazywania  sygnału  Przyjmowanie  Przenoszenie  Wzmocnienie  Odpowiedź  Sygnał łączy się   z receptorem  Odpowiedź komórki  Droga przekazywania sygnału organizacyjnie  zwykle jest różna u zwierząt i u roślin  A  B  C  SYGNAŁ  RECEPTOR  PRZENOSZ ENIE  SYGNAŁU  CZYNNIK  TRANSKRYP CYJNY  ODPOWIEDŻ  A- zwierzęta np. czynnik  wzrostu fibroblastu (FGF)  po połączeniu z receptorem  aktywuje pozytywnie  kolejne etapy przenoszenia  sygnału co sprowadza się do  aktywacji czynnika  transkrypcyjnego i ekspresji  genu fibroblastowego     U roślin przenoszenie  sygnału sprowadza się do  dezaktywacji represorów    B –transdukcja sygnału  etylenowego funkcjonuje  (pierwszy etap) bez  połączenia etylenu z jego  receptorem. Ale przy braku  etylenu aktywuje się  represor CTR1, który  blokuje regulatora  transkrypcyjnego EIN2 i w  konsekwencji ekspresje  genów etyylenowych.  W  obecności etylenu  represor  CTR 1 jest nieaktywny    C- Droga działania  brasynosteroidu też się  sprowadza do zahamowania  represora BIN 2. wtedy  czynniki transkrypcyjne ,  BES 1/BZR 1 są aktywne,  dochodzi do ekspresji  genów brazynosteroidowych  Różne rodzaje receptorów błonowych   metabotropowy   katalityczny   jonowy   Przykłady receptorów  metabotropowych  (współdziałających z białkiem G  lub analogicznymi , choć  mniejszymi od białka G białkami  Ras czy Rac)   Przekazywanie sygnału i białko G  dwuacylo glicerol  (DAG)   trójfosforan inozytolu (IP3)  błona  apoplast   cytozol   Kalmodulina z 4  miejscami wiązania  jonów wapniowych  RE  Wakuola  Fosfatydylo inozytolo 4-5 di P 

(…)

… embriogenezy i
dojrzewania nasienia soi
ETAP I. Podział komórek,
wytworzenie zarodka
ETAP II.Wzrost komórek, akumulacja
materiałów zapasowych, dehydratacja
Synteza białek: LEA, RAB,
DHN, białka zapasowe
etylen
GA związane
GA wolne
kwiat
Płynne bielmo
Max.
Świeża
masa
liścienie
Merystem
pędu i
korzenia
bielmo
Dojrzałe nasiono
Budowa i podział nasion ze względu na jakość materiałów
zapasowych
skrobiowe
W+B
W+T…
… kiełka zarodkowego
Podział komórek i synteza
DNA
Naprawa DNA
Synteza białek na nowym mRNA
Synteza białek na starym mRNA
Naprawa mitochondriów
Synteza nowych mitochondriów
wyciek
Wypływ anionów i
niskocząsteczkowych
związków
CZAS
Aktywna ksyloglukanowa
endotransglikozylaza (XET)
Nie wykazano aktywności
ekspansyny
Wzrost młodej siewki (powszechnie określany jako kiełkowanie)
hipokotl
epikotyl
hipokotyl…
… przed
patogenami np.: systemina
Kwas linolenowy
Ekspresja genów
białek
odpornościowych
Białko G i
cykliczny AMP
jako wtórny
przekaźnik
sygnałów
Receptory
katalityczne
Dwu komponentowy
receptor kinazowy
A. Ligand uruchamia
samofosforylację receptora
kinazowego, katalitycznego.
Fosforylacji ulega histydyna. Z
histydyny P jest przenoszony
na asparaginian, który wchodzi
w skład białka mogącego być
czynnikiem…

ontogenezy
Woreczek
zalążkowy
(gametofit żeński)
w zalążku słupka
Powstawanie
woreczka
zalążkowego z
makrospory
Z mikrospory w pyłku
powstają dwie
gamety męskie
Kiełkujące ziarno
pyłku, niosące dwie
męskie komórki
generatywne
Zapylenie. Kontakt ziarna pyłku z wypustkami znamienia słupka
1
2
3
W ścianie pyłku znajdują się glikoproteiny ułatwiające adhezję (1) i białka
ligandowe (2) rozpoznawane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz