Wykład 4 - fizlogia rozwoju roślin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 4 - fizlogia rozwoju roślin - strona 1 Wykład 4 - fizlogia rozwoju roślin - strona 2 Wykład 4 - fizlogia rozwoju roślin - strona 3

Fragment notatki:


TROPIZMY  – ruchy wzrostowe, wywołane przez  bodźce ukierunkowane  Wzrostowe  Ukierunkowan e  Fototropizm   –  ruch wzrostowy zależny od  kierunku padania światła; fototropizm dodatni pędu  (do światła), fototropizm ujemny korzenia (od  światła)  tropizmy  korzeń  pęd  Więcej IAA po stronie dolnej – szybszy wzrost  Zbyt duże stężenie  IAA po stronie dolnej  – szybszy wzrost  strony górnej  Ruchy związane z nierównomiernym wzrostem różnych stron organu, skierowane do (+) lub od (-) źródła działania bodźca  fototropizm  Geotropizm  (grawitropizm)  Hormonalna hipoteza Chołodnego-Wenta  Transport IAA na stronę  nie naświetloną  Transport iAA na stronę  dolną  Procentowy rozkład IAA po stronie górnej i dolnej pędu i  korzenia horyzontalnie położonej rośliny  Fototropizm (historia)  1  2  3  4  1. Konieczność obecności wierzchołka  2- 3        Możliwość spływu po stronie nie naświetlonej  4.           Wygięcie można zaindukować bez światła    Uruchomienie genu  GH 3    przez IAA. Tam gdzie dużo IAA tam więcej aktywnego  genu. Reakcja barwna z wykorzystaniem genu reporterowego  GUS.  Gen  GUS  dołącza się do innego genu tutaj do genu  GH 3.  Gen  GUS  uruchamia się  równocześnie z genem do którego był podłączony  GUS  – enzym – beta glukouronidaza,. Generująca barwny produkt z  bezbarwnego substratu w roztworze w którym zanurzone są badane tkanki  Kierunek  padania światła  Fototropina - NPH1  Receptor światła niebieskiego: flavoproteina NPH1 –fototropina (120 kDa) – kinaza samofosforulująca się. Nie  wiadomo jaki jest mechanizm NPH1- P na lateralny transport IAA. Zakłada się pewną rolę w procesie  kryptochromów CRY1 i CRY2  Nie ma zależności: silniejsze światło – lepsze wygięcie fototropowe  Przy mocniejszym świetle obserwuje się negatywne  wygięcie (owies) lub brak wygięcia np.: soczewica, czy  rzepak. Brak wygięcia może być w dość szerokim  zakresie natężenia światła np.: słonecznik czy żyto.  Dopiero jeszcze mocniejsze światło daje drugie  pozytywne wygięcie fototropowe  Przy niskim świetle obserwuje się gradient  NPH1- P na delikatniejszym wierzchołku. Przy  pewnej sile światła ten gradient się wyrównuje  (brak wygięcia). Mocniejsze światło indukuje  powstanie gradientu NPH1 poniżej wierzchołka  (drugie pozytywne wygięcie)  Trudności w określeniu mechanizmu fototropowego u dużych roślin zielonych. Dodatkowe źródła IAA (młode liście, pączki boczne). Często 

(…)

…, a także umożliwiającej dimeryzację ARFów
Zidentyfikowano różne ARF-y u Arabidopsis thaliana
bogaty w glutaminę, serynę, leucnę (6,7,8,19),
syrenę, leucynę prolinę (1,2,3,4,9,11,12,14,15,18,20,21,22)
serynę., leucnę lub glicynę (3,13)
seryne, prolinę, leucynę z inną sekwencją w DBD (10,16)
bogaty w serynę z inna sekwencją w DBD (17)
niekompletny (23)
Dwie drogi (dwa receptory) indukowania zakwaszania ściany
komórki…
… receptor TIR i
kompleks SCF to:Aux/IAA – białka tych genów
stanowią represory genów
wczesnych
SAUR – możliwe, że produkty
tych genów są istotne w
tropizmach
GH3 - kodują białko o MW= 70
kDa o funkcji nieznanej
Do niedawna do wczesnych genów
indukowanych przez IAA
zaliczano jeszcze:


Geny kodujące s-transferazę
glutationową, odpowiedzialną
za transport do wakuoli różnych
trucizn i niektórych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz