Biologia - hormony roślinne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia - hormony roślinne - strona 1 Biologia - hormony roślinne - strona 2 Biologia - hormony roślinne - strona 3

Fragment notatki:


Hormony roślinne  1. Auksyna (IAA)  1. Auksyna     (kwas indolilo-3-octowy,IAA)  SYNTEZA AUKSYNY   U większości  rośli IAA  syntetyzowane  jest drogą  B  i  C  Bakterie  syntetyzują  IAA drogą  D  A  – ten szlak  syntezy IAA  jest  charakterystyc zny dla trzech  rodzin:  Brassicaceae,  Poaceae i  Musaceae  Przemiany IAA  KONIUGATY - odwracalna  inaktywacja IAA  DEGRADACJA - nieodwracalna  BAZYPETALNY TRANSPORT  IAA       Mechanizm  bazypetalnego  transportu IAA   AUX proteins (auxin  active carrier)  PIN proteins (auxin  anion efflux carrier)  Rośliny kontrolne  Rośliny traktowane TIBA  Procesy decydujące o stężeniu IAA w komórce  Fizjologiczne efekty działania auksyny  1. Indukcja wzrostu elongacyjnego  Koleoptyle owsa inkubowane 18 godz. w H2O  Koleoptyle owsa inkubowane 18 godz. w IAA  1. Indukcja wzrostu elongacyjnego  Mechanizm działania auksyny  ARF (Auxin Responsive   Factor) czynnik transkrypcyjny  AUX/IAA   – białko represorowe  IAA  RECEPTOR   (kompleks ubikwityna-ligaza)  2. Indukcja tworzenia zawiązków organów bocznych  PIN1  IAA  3. Fototropizm  Poprzeczny gradient IAA wywołany kierunkowym działaniem  światła  3. Fototropizm  3. Fototropizm  Poprzeczny gradient IAA wywołany kierunkowym działaniem światła  Arabidopsis transformowana konstruktami DR5-GUS     H2O  NPA – inhibitor transportu IAA  3. Grawitropizm   4. Grawitropizm   Znaczenie czapeczki korzeniowej  4. Grawitropizm   Znaczenie czapeczki korzeniowej  3. Grawitropizm   Znaczenie czapeczki korzeniowej   3. Grawitropizm   Znaczenie czapeczki korzeniowej   4. Grawitropizm   Znaczenie czapeczki korzeniowej   4. Regulacja wzrostu i rozwoju owoców  5. Dominacja wierzchołkowa i hamowanie wzrostu pączków    bocznych  Pęd nienaruszony  Zdekapitowany pęd główny  Zdekapitowany pęd główny + IAA  Rozwojowe efekty działania auksyny                                                 IAA stymuluje:  1. Zawiązywanie korzeni bocznych i przybyszowych  2. Zawiązywanie pąków kwiatowych  3. Różnicowanie naczyń  4. Kiełkowanie nasion  5. Partenokarpię                                                                     IAA hamuje  1. Tworzenie warstwy odcinające (opadanie liści i kwiatów)  2. Procesy starzenia  3. Rozwój pączków bocznych  

(…)

… substancji
zapasowych (skrobii)
5
Transport produktów
hydrolizy (cukrów
prostych) do zarodka
Model indukcji syntezy a amylaza w
warstwie aleuronowej kiełkujących nasionach
przez GA1
1
Wiązanie GA1 do receptora metabotropowego
współdziałającego z białkiem G, zlokalizowanego w
plazmolemie komórek aleuronowych
2
3
Aktywacja białka G i inicjacja dwu niezależnych dróg
transdukcji sygnału
Droga niezależna od Ca+ -uwolnienia w cytoplaźmie
wtórnego przekaźnika, cGMP, który aktywuje specyficzne
białko cytoplazmatyczne
4
Wiąże się ono w jądrze z kompleksem ligaza-ubikwityna
5
Jednoczesne inna cząstka GA wiąże się z receptorem
wewnątrzkomórkowym GID1 (czerwony) i kompleksem
ligaza-ubikwityna
6
Następuje degradacja represora i ekspresję genu GA-MYB
7
Translacja specyficznego mRNA prowadzi do syntezy
czynnik transkrypcyjny…
… procesów starzenia się roślin
3. Indukcja procesów adaptacyjnych do stresu
wodnego
ADAPTACJA DO STRESU WODNEGO
Korelacje pomiędzy potencjałem wodnym, przewodnością szparkową i
stężeniem ABA
ADAPTACJA DO STRESU WODNEGO
Poziom tkankowy
1. Indukcja zamykania aparatów szparkowych przez ABA
Wiązanie ABA do specyficznych receptorów (1)
plazmolemowych lub cytoplazmatycznych indukuje
kilka dróg transdukcji…
…+ do cytoplazmy.
Trzecia droga prowadzi do wzrostu stężenia NO w komórkach
szparkowych, syntezy cADPR, otwierania innej klasy kanałow
wapniowych i wypływu wapnia do cytoplazmy.
Wzrost stężenia Ca2+ w cytoplazmie (wtórny przekaźnik)
indukuje zamykanie wpustowych kanałów potasowych i
otwieranie wypustowych kanałów anionowych, co powoduje
DEPOLARYZACJĘ PM. Hamowane są także ATPazy PM, co
także sprzyja depolaryzacji PM. Depolaryzacja błony
prowadzi do otwarcia wypustowych kanałów potasowych. W
konsekwencji spada stężenie jonów K+ i Cl- w
komórkach szparkowych, rośnie potencjał osmotyczny i
wodny, woda wypływa na zewnątrz, spada turgor i szparki
zamykają się.
ADAPTACJA DO STRESU WODNEGO
Poziom genetyczny
1.
Percepcja czynnika stresu wodnego
nie jest znana.
2.
3.
Biochemistry and Molecular Biology (2000, Buchanan…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz