Wykład 7 - fizjologia rozwoju roślin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 7 - fizjologia rozwoju roślin - strona 1 Wykład 7 - fizjologia rozwoju roślin - strona 2 Wykład 7 - fizjologia rozwoju roślin - strona 3

Fragment notatki:


etylen  Etylen  Cover image from  Science  Vol. 241, no. 4869, 26 August 1988, reprinted with permission from AAAS; photo by  Kurt Stepnitz, Michigan State University  Etylen  Etylen powstaje przy spalaniu. Pierwsze obserwacje sięgają  początku XX wieku. Drzewa rosnące przy lampach gazowych  oświetlających ulice szybciej traciły liście. Siewki grochu  rosnące w laboratorium ogrzewanym piecem węglowym,  wykazywały, tak zwaną później, potrójną odpowiedź na  etylen:   1.redukcja elongacji pędu, grubienie pędu,   2. zaburzenia geotropijne (wzrost horyzontalny korzenia),   3. charakterystyczny wzrost hypokotyla w haczykowatym  zgięciu przed liścieniami.   W 1910 wykazano, że etylen jest produkowany przez rośliny  – doświadczenia z dojrzewającymi owocami bananów.  Dopiero prace Burga i Thimanna pozwoliły w roku 1959 na  stałe „osiedlić” się etylenowi w grupie hormonów roślinnych.  Etylen jest lżejszy od powietrza, jest gazem palnym i łatwo  ulega utlenieniu. Produktem końcowym utlenienia etylenu  jest CO2  Potrójna odpowiedź  etiolowanej siewki  Arabidopsis na  działanie etylenu:   1.redukcja wzrostu  elongacyjnego -  wzrost na grubość,   2. Skręcony odcinek  przedliścieniowy,  zwarte liścienie  3.Horyzontalny  wzrost korzenia  tlenek  etylenu  kwas  szczawiowy  Do badań i wykorzystywania etylenu w praktyce stosuje się : etefon inaczej  zwany etrelem. Związek ten łatwo jest pobierany przez tkanki roślinne, a w  nich stosunkowo wolno na drodze enzymatycznej uwalnia się z etrelu etylen  etrel  Synteza etylenu  Etylen produkują komórki: bakterii, grzybów i roślin. W  komórkach zwierzęcych  C2H4 nie odgrywa większej roli,  choć  ostatnio wykazano że etylen może być u zwierząt molekułą  sygnałową.   Największa produkcja etylenu u roślin występuje u  dojrzewających owoców, przy uszkodzeniach mechanicznych i  w starzejących się tkankach   Syntetyczne inhibitory syntezy etylenu to:  Aminoetoxy-winylo glicyna  -  AVG  Aminooxyoctowy kwas  -   AOA  Jony kobaltu (Co2+)  Inhibitory działania etylenu:  Jony srebra Ag+  Dwutlenek węgla (w większym stężeniu)  trans-cyklooktan i metylocyklopropan (MCP) konkurują z  etylenem o receptor  metylocyklopropan    trans-cyklooktan  Moczenie kwiatów w tiosiarczanie  srebra (STS) hamuje ich starzenie  indukowane przez naturalnie  wytwarzający się w kwiatach etylen  BIOSYNTEZA ETYLENU  AVG  AOA  Stymulują syntezę  etylenu  Dojrzewanie owoców,  starzenie, IAA,  uszkodzenia  mechaniczne, 

(…)


Stymulują syntezę etylenu:
dojrzewanie
Hamują
syntezę
etylenu:
Co2+
anoxia,
temp>350C
Shang Fa Yang
1932 – 2007
Trujący HCN reaguje z cysteiną
a produktem reakcji
betacjanoalanina i siarkowodor
Procesy pod kontrolą etylenu
Etylen stymuluje:
Bacterium with
flagella
Dojrzewanie owoców
Starzenie się tkanek, organów i całej rośliny
Wzrost na grubość
Plant cell
Tworzenie warstwy odcinającej i odpadanie…
… u
podstawy ogonka. Proces
związany z dużą ilością
etylenu. Epinastia może
być pośrednio
indukowana dużą
koncentracją IAA. Różne
stresy indukują syntezę
etylenu i dalej epinastię.
Charakterystyczny
mechanizm przy
zalewanych wodą
korzeniach. Przy małej
ilości tlenu w wodzie nie
zachodzi w korzeniu
utlenianie ACC do
etylenu(ACC oxydaza
wymaga tlenu) ACC z
korzenia jest
transportowany do pędu
nadziemnego…

• elongacją komórek
• syntezą auksyny i transportem
• dojrzewaniem owoców
• starzeniem
• obroną przed patogenami

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz