Wykład 14 - fizjologia rozwoju roślin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 14 - fizjologia rozwoju roślin - strona 1 Wykład 14 - fizjologia rozwoju roślin - strona 2 Wykład 14 - fizjologia rozwoju roślin - strona 3

Fragment notatki:


Starzenie się rośliny  •I. Hipotezy:  a.deterministyczna (zaprogramowana)  b. stochastyczna (degeneracja DNA)    •II. Starzenie się roślin monokarpicznych i polikarpicznych  •III. Starzenie się liści: zaburzenia w procesie fotosyntezy, degradacja chlorofilu, wycofywanie           N i P i metali  •IV. Zaprogramowana śmierć komórki  •V. Senescence  Associated Genes =  SAGs    •       a. geny związane bezpośrednio ze starzeniem (np. związane z syntezą etylenu, enzymów               hydrolitycznych, związane z degradacją chlorofilu itd..)  •       b. geny związane z ochroną przed patogenami              Przykłady zaprogramowanej śmierci komórek roślin  1.  Formowanie makrospory,  redukcja 3 komórek  2. degradacja wieszadełka przy  rozwoju zarodka  w zalążku   3. Likwidacja warstwy aleuronowej  po jej wykorzystaniu w czasie  kiełkowania ziarniaków  4. formowanie martwych wyrostków  na liściu  5. różnicowanie komórek w  kierunku tworzenia martwego  ksylenu  6. łuszczenie martwych komórek  epidermy czapeczki  7. celowa indukcja usychania liści  np. przy stresie wodnym  8. zabijanie komórek celem  wytworzenia aerenchymy  9. Zabijanie komórek celem  odizolowania patogena od  komórek żywych  Powstawanie aerenchymy w korzeniach kukurydzy w odpowiedzi na  warunki beztlenowe  A-  Arabidopsis thaliana  14,21,37 i 53 dni od kiełkowania  B - 7,9,11 dni życia  liścia  Życie kwiatu wilca trójkolorowego    Otwierają się o godzinie: 5 - 6 rano i są otwarte do godziny 13-14 tego samego dnia   Po godzinie 14 płatki szybko się kurczą i zamykają.  Zmienia się kolor kwiatu od niebieskiego do purpurowego.    Rozkład  chlorofilu    PaO -3  FCC - fluoryzujący katabolit  chlorofilu z otwartym  układem porfirynowym  Pheophorbide - (RCC) -  czerwony  katabolit  chlorofilu  PaO - oksygenaza pheophorbidu  NCC - Niefluoryzujący  katabolit chlorofilu  Białka  chloroplastowe    u szczepu  dzikiego (WT) i  mutanta :  wiecznie  zielonego (stay  green)  Liść przed  starzeniem  Sterzejący się liść  Rozkład białek w czasie starzenia  Odłączenie  kofaktorów  Przyłączenie  ubikwityny  Metabolizm  aminokwasów w czasie  starzenia  Syntetaza glutaminowa  Po dezaminacji  aminokwasu,  GDH włącza  amon do  ketoglutarowego  kwasu - powstaje  glutaminian                                                                                                                                    

(…)

… na ketoglutaran,
powstaje glutaminian
Aminotransferaza Asp
przenosi amon z
glutaminy na
asparaginian –
powstaje asparagina
Asparagina i
glutamina to
amidy
”transportujące”
N do innych
części rosliny
Po dezaminacji
aminokwasu,
GDH włącza
amon do
ketoglutarowego
kwasu - powstaje
glutaminian
Syntetaza glutaminowa
GS- włącza amon
do glutaminianu i
powstaje
glutamina
Glukoza → sacharoza
Glukoneogeneza
intensywna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz