Wykład 8 - fizjologia rozwoju roślin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  8 - fizjologia rozwoju roślin - strona 1 Wykład  8 - fizjologia rozwoju roślin - strona 2 Wykład  8 - fizjologia rozwoju roślin - strona 3

Fragment notatki:


Kwas abscysynowy  Kwas abscysynowy ABA  ABA został w latach 60-tych wyizolowany z liści,  które jesienią opadły z drzew. Związek ten  utrzymuje w uśpieniu pączki i nasiona a także  sądzono że jest odpowiedzialny za odpadanie  owoców  od rośliny macierzystej(abscision).  Stąd kwas abscysynowy. Później okazało się, że  odpadanie owoców czy liści indukuje etylen a nie  ABA. Najlepiej rozpracowane funkcje ABA to  udział w dojrzewaniu i spoczynku nasion, a  także udział w adaptacji roślin do stresów  środowiskowych: niskich temperatur a zwłaszcza  braku wody.  cis -ABA  - forma aktywna  Trans -ABA - forma nieaktywna,  łatwo ulegająca konwersji w  aktywną  Biotesty na ABA:  Hamowanie kiełkowania nasion  Hamowanie indukowanej przez GA syntezy  alfa- amylazy w kiełkujących ziarniakach  Indukowanie opadania liści poprzez indukcję  syntezy etylenu  Indukowanie zamykania aparatów  szparkowych  ABA  jest seskwiterpenem (C 15), wykazano w badaniach na mutantach z zaburzeniami w  syntezie ABA, że powstaje on z wyższych terpenów,  z karotenoidów , (C 40). Miejsce syntezy to  chloroplasty . Uzyskano szereg mutantów z defektem w syntezie ABA w różnych miejscach  szlaku jego syntezy. Niektóre są nieodporne na suszę a u innych  ich nasiona nie wykazują  okresu spoczynku.  Szlak syntezy ABA  ABA  2  Mutanty  vp  (vivipary).  Mutanty kukurydzy u  których nasiona  kiełkują bezpośrednio  na kolbie.  Mutanty    2    -  nie  potrafią utlenić  aldehydu do kwasu  ABA  – między innymi  mutanty pomidorów  nieodporne na susze  2  1  1  1  Nie jest bezpośrednim  prekursorem do  syntezy ABA  Ksantoksyna  W syntezie ważnym enzymem jest NCED, który umożliwia wycięcie z C40                                                15 węglowej ksantoksyny  Wzrost  transkryptu genu  białka NCED ,  wzrost bialka  NCED i ABA  zauważalny już  po 30 minutach  w liściu  odciętym od  rośliny  macierzystej  Zamiana ksantoksyny w ABA wymaga obecności dwóch enzymów ABA2 i  AAO3  Mutant  aao3  szybko usycha  WT  aba2  WT  aao3  Mutant  aba2  kiełkuje w  nienaturalnych warunkach  w wysokim stężeniu NaCl  Dezaktywacja ABA  Inaktywacja poprzez utlenienie  Inaktywacja poprzez utworzenie  koniugatu z glukozą  Jan Zeevaart (1930-2007) uczony, który badał  syntezę i aktywność ABA  ABA zwiększa odporność rośliny na suszą indukując  zamykanie aparatów szparkowych  Poziom ABA bardzo  szybko rośnie w 

(…)

… protonową
8.Depolaryzacja błony aktywuje
wyjściowe kanały dla jonów K+
9. Wyjście K+ i anionów (Cl-), z
komórek szparkowych między
innymi pociąga za sobą wyjście
wody, spadek turgoru i zamykanie
aparatów szparkowych
Uwaga: Dla przejrzystości część procesów indukowanych przez ABA w aparacie szparkowym przedstawiono w jednej komórce a część w drugiej
ABA zwiększa poziom jonów wapnia w cytoplazmie komórek szparkowych,
co sprzyja zamykaniu aparatów szparkowych
3 minuty po zadziałaniu ABA wzrasta
poziom jonów Ca2+a po 6 obserwuje
się zamykanie aparatów
szparkowych
Cykliczna ADP ryboza (cADPryboza) jako wtórny przekaźnik sygnałowy dla ABA
Cykliczna
ADP-ryboza wtórny
przekaźnik
sygnałowy dla
ABA
Odłączenie zasady:
nikotyn-amidowej i
cyklizacja (połączenie
ryboz y z adeniną)
Hydroliza
cADPrybozy
Synteza
cADPrybozy
Zasada nikotyn - amidowa
Dwunukleotyd nikotyn-amido-adeninowy –prekursor
syntezy cADP-rybozy
ABA jest dezaktywowane przez ABA-8′-hydroxylazę, kodowaną przez gen:
CYP707A
Mało wody
Dobre uwodnienie, wzrost poziomu transkryptu genu
Kwas
fazeinowy
W zrost aktywności genu CYP707A przy wzroście
uwodnienia. Wykorzystanie genu reporterowego
GUS
ABA
Percepcja i transdukcja sygnału
PYR1
PYR 1 receptor
połączony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz