Wykład 12 - fizjologia rozwoju roślin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 12 - fizjologia rozwoju roślin - strona 1 Wykład 12 - fizjologia rozwoju roślin - strona 2 Wykład 12 - fizjologia rozwoju roślin - strona 3

Fragment notatki:


Lokalizacja fitochromu  W siewce etiolowanej grochu  największe stężenie fitochromu  obserwuje się w regionach gdzie  zachodzą najbardziej  dramatyczne zmiany rozwojowe:  merystemy, strefy wydłużenia i  różnicowania,a także w  liścieniach.   W tkankach zielonych  rozmieszczenie fitochromu jest  bardziej równomierne.  Odpowiedzi roślin na światło poprzez  fitochrom  Bardzo zróżnicowany czas: lag (od momentu stymulacji do reakcji).   Czas ten może trwać kilka minut – ruch organelli, hamowanie wzrostu  elongacyjnego przez światło czerwone.    Może też trwać kilka tygodni np.: fotoperiod i kwitnienie.   Wiele procesów indukowanych  światłem czerwonym można odwrócić działając  światłem dalekiej czerwieni. Odwracalności nie uzyska się gdy działanie światłem  FR będzie po zbyt długim czasie, gdy ciąg reakcji zaindukowanych światłem  czerwonym będzie już zbyt rozwinięty  Reakcje roślin zależą również od czasu i siły światła. Reakcje dzielimy na:  I  – bardzo nisko energetyczne (VLFR) –very low fluence response, wystarczy 0,0001  mmol m-2 s-1   fotonów światła czerwonego, wystarczy przekonwertować mniej niż 0,02% całkowitego fitochromu w  Pfr  II  – niskoenergetyczne (LFR) od 1 do 1000  mmol fotonów m-2  s-1  – reakcje odwracalne światłem FR  np.: kiełkowanie nasion sałaty  III  – reakcje wysokoenergetyczne HIR (high irradiance responses) od 4000  mmol m-2   s-1  fotonów  światła czerwonego, reakcje nieodwracalne, zwykle czym więcej światła tym większa reakcja  np.:synteza antocyjanów, hamowanie elongacji komorek i pędu  Przykłady reakcji niskoenergetycznej  (LFR)  i wysokoenergetycznej (HIR)  Odwracalna reakcja nisko energetyczna  –  kiełkowanie nasion  Arabidopsis   Reakcja HIR  – hamowanie elongacji  zielonej siewki gorczycy  Reakcja HIR  -  hamowanie elongacji etiolowanej siewki sałaty  przez światło dalekiej czerwieni. Hamowanie elongacji  etiolowanych siewek wskazuje na złożoność procesów  fotomorfogenetycznych.   1 światło FR a nie R indukuje efekt  2. główną rolę odgrywa labilny fitochrom: PHYA   3. aktywne w hamowaniu są również światło niebieskie i UVA  Widmo  funkcyjne  Aktywny  PHYB  Aktywny  PHYA  „Ekologiczne” funkcje fitochromu – unikanie zacienienia  Elongacja rośliny w zależności od proporcji R do FR w  strumieniu świetlnym.   Dużo R, duży stosunek R/FR (na rysunku - 2,20) duże  zahamowanie wzrostu. Światło czerwone (R) indukuje  fotokonwersję Pr w Pfr a ta forma fitochromu hamuje wzrost.  

(…)

… transkrypcyjnego: MYB
Fitochrom przemieszcza się do jądra. Aktywacja genu LHCB
W cytoplazmie syntetyzowana
jest nieaktywna forma PrB
Po konwersji światłem
czerwonym w aktywną formę
PfrB,i odsłonięcie domeny NLS
(istotnej dla wprowadzeniu PfrB
do jadra ,fitochrom przemieszcza
się do jądra
Uruchamia, stabilizuje czynniki
transkrypcyjne PIF 3
Następuje
ekspresja genu
MYB
Czynnik transkrypcyjne MYB, który powstał
w cytoplazmie powraca do jądra i aktywuje
gen: LHCB
Drogi sygnałowe fitochromu
CYTOPLAZMA
JĄDRO
- P defosforylacja
PM
Odsłonięcie domeny NLS (PAS) poprzedza fosforylacja. Ufosforylowane formy Pfr mogą się
przemieszczać do jądra, w jądrze ulegają defosforylacji łącząc się z PIF3, lub też w inny
sposób aktywować ekspresję genów zależnych od światła. Mogą też wpływać na białko G i w
ten sposób indukować…
…) –
fotomorfogeneza
Karotenoidy ( zeaksantyna) otwieranie aparatów szparkowych
Fototropiny (cz.niebiałkowa-flawiny) - fototropizm
Procesy w których bierze udział światło niebieskie (często razem ze światłem czerwonym)
1.
Wygięcie fototropijne
2.
Hamowanie wzrostu elongacyjnego pędu (+światło czerwone)
3.
Deetiolacja, synteza chlorofilu i karotenoidów (+światło czerwone)
4.
Ruch aparatów szparkowych
5.
Fototaksja
6…
… chlorofilu
Aktywacja przez światło niebieskie ekspresji
genu GSA ( aminotransferaza semialdehydu
glutaminianowego)
Fotoreceptory światła niebieskiego
Reakcja na światło niebieskie: odmiany z nadekspresją genu
CRY1, odmiany dzikiej i mutanta cry1
Chromoforami receptorów światła niebieskiego
mogą być:
1.
Flawiny
2.
Pteryny
3.
Karotenoidy (zeaksantyna)
Receptora światła niebieskiego określono na
podstawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz