Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin - strona 2

Wykład 11 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1834

Fotomorfogeneza  Promieniowanie świetlne  200  – 290 nm - UV-C – bardzo destrukcyjne ( w dużym procencie zatrzymywane przez warstwę ozonu w  atmosferze), w zasadzie nie dochodzi do powierzchni ziemi  290  – 320 nm - UV-B –  w większych ilościach toksyczne   320  – 380 nm – UV-A – mało toksyczny  ...

Wykład 12 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330

Lokalizacja fitochromu  W siewce etiolowanej grochu  największe stężenie fitochromu  obserwuje się w regionach gdzie  zachodzą najbardziej  dramatyczne zmiany rozwojowe:  merystemy, strefy wydłużenia i  różnicowania,a także w  liścieniach.   W tkankach zielonych  rozmieszczenie fitochromu jest  b...

Wykład 13 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

Kwitnienie  Etapy  rozwojowe  rośliny  okrytonasiennej  Wytworzenie kwiatu poprzedzają zmiany w merystemie wierzchołkowym  Sygnały do przejścia rośliny z  fazy wegetatywnej w  generatywną są złożone:  ważne są: endogenne: rytm  okołodobowy, faza rozwojowa  rośliny, hormony roślinne,  egzogenne: f...

Wykład 14 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

Starzenie się rośliny  •I. Hipotezy:  a.deterministyczna (zaprogramowana)  b. stochastyczna (degeneracja DNA)    •II. Starzenie się roślin monokarpicznych i polikarpicznych  •III. Starzenie się liści: zaburzenia w procesie fotosyntezy, degradacja chlorofilu, wycofywanie           N i P i metali  ...