Faza jasna fotosyntezy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faza jasna fotosyntezy - strona 1 Faza jasna fotosyntezy - strona 2 Faza jasna fotosyntezy - strona 3

Fragment notatki:


Faza jasna fotosyntezy Faza jasna fotosyntezy to transformacja energii świetlnej w energię  chemiczną zmagazynowaną w cząsteczce ATP Zachodzi w dwóch etapach: 1.zamiana energii świetlnej w gradient potencjału elektrochemicznego ; 2. zamiana gradientu potencjału elektrochemicznego w  energię chemiczną PRZEPŁYW ELEKTRONÓW W  BŁONIE TYLAKOIDU W FAZIE  JASNEJ FOTOSYNTEZY (A) I  ZMIANY POTENCJAŁU  OKSYDOREDUKCYJNEGO (B) A B światło światło H+ H+ H+ Kompleks cyt b/f fotosystem I STROMA kompleks  antenowy plastochinon plastcyjanina       fotosystem I ruch protonów zgodny z elektro- chemicznym gradientem NADP+ ŚWIATŁO  TYLAKOIDU BŁONA TYLAKOIDU ruch protonów  zgodny z  gradientem  elektrochemicznym ferredoksyna         reduktaza NADP fotosystem II H+ H+ światło enzym  rozkładający  wodę ferredoksyna reduktaza NADP cyt b/f plastcyjanina plastochinon enzym rozczepia- jący wodę światło powstanie gradientu  elektrochemicznego  generującego ATP H+ H 2O O 2 fotosystem II ATP ADP   P i Rośliny wyższe Brunatnice i sinice KOMPLEKS BARWNIKÓW ANTENOWYCH I CENTRUM  REAKCJI FOTOCHEMICZNEJ Kompleks barwników antenowych związany z PS I (LHCI) jest znacznie  mniejszy niż kompleks anten PSII (LHCII) Monomer LHC zawiera trzy  transmembranowe helisy  wiążace 12 cz. Chl a i b  oraz karotenoidy. KOMPLEKS BARWNIKÓW ANTENOWYCH I CENTRUM  REAKCJI FOTOCHEMICZNEJ 1. Energia absorbowana przez barwniki  antenowe (LHCs) przekazywana jest na parę  cząsteczek chlorofilu a w  centrum aktywnym  fotosystemu. 2. Wzbudzenie ch a i przekazanie e- na kolejny  akceptor (w fotosystemie II jest to  związany Q) znajdujący się przy stromalnej  powierzchni tylakoidu. Wynikiem tego jest negatywny ładunek błony  po stronie stromalnej i pozytywny od strony  lumen.  Separacja ładunku jest nieodwracalna.  AKCEPTOR z dodatkowym elektronem, staje  się silnym reduktorem i łatwo oddaje e- następnej cząsteczce.  DONOR (pozytywnie naładowana cząsteczka  chlorolilu a) jest silnym utleniaczem i chętnie  odbiera elektron z donora po stronie lumen. Przekazywanie energii wzbudzenia i transport elektronu KOMPLEKS BARWNIKÓW ANTENOWYCH I CENTRUM  REAKCJI FOTOCHEMICZNEJ Plastosemichinon (PQ.) – Transport e- w obrębie fotosystemu II Fotooksydacja  H2O (tzw. schemat S ) 2H2O        O2 +   4H+ +   4 e- Organizacja  kompleksu cyt  b6f  i cykl Q.  2Fe-2S Fe Fe S S cys cys his his FOTOSYSTEM I (PSI) A0- chl a A1- filochinon (wit. K1)

(…)


Dystrybucja energii pomiędzy
PSII i PSI
PQH2
PQ
Gradient potencjału elektrochemicznego
generowany w tylakoidach stanowi pierwotną
siłę protomotoryczną (pmf) wykorzystywaną
przez syntazę ATP do syntezy ATP
Syntaza ATP
Podjednostki syntazy ATP tworzą dwa
oddzielne sektory:
1. Sektor błonowy (CF0) funkcjonujący
jako kanał protonowy
2. sektor poza-błonowy (CF1),
zawierający centra katalityczne
odpowiadające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz