Proces fotosyntezy - schemat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces fotosyntezy - schemat - strona 1 Proces fotosyntezy - schemat - strona 2 Proces fotosyntezy - schemat - strona 3

Fragment notatki:

Notatka to graficznie przedstawiony i omówiony schemat fotosyntezy.

(…)

… do włączania dwutlenku węgla we własne związki organiczne (zdolnych do asymilacji CO2), przy wykorzystaniu energii świetlnej
* fotosyntezę przeprowadzają jedynie rośliny zielone i niektóre protisty (Eukarioty) oraz sinice i nieliczne bakterie purpurowe (Prokarioty)
* równanie ogólne fotosyntezy:
6 H2O + 6 CO2 + energia świetlna -- C6H12O6 + 6 O2 - 2872 kJ (-687 kcal)
* niektóre fotoautotrofy (bakterie…
… H2O
* pomijając wspomniane różnice równanie fotosyntezy przyjmuje postać:
2 H2A + CO2 + energia świetlna -- (CH2O)+ 2 A + H2O
* H2A - dawca (donor) wodoru, (CH2O) - cukier
6 C1 + 18 ATP + 12 NADPH -- C6 + 18 ADP + 18Pi + 12 NADP+
FAZA CIEMNA/PRZEMIANY SUBSTANCJI (CYKL CALVINA)
* niezależna od światła
* zatrzymanie fazy następuje po wyczerpaniu siły asymilacyjnej
* zachodzi tu cykl Calvina…
… - fukoksantyna u brunatnic
- niebieska fikocyjanina u sinic
PODZIAŁ FOTOSYSTEMÓW
* fotosystem I (PSI) - maksimum absorpcji około 700nm
* fotosystem II (PSII) - maksimum absorpcji około 680nm
* bakterie purpurowe mają tylko fotosystem I z cząsteczką tzw. bakteriochlorofil w centrum reakcji i nieco wyższym maksimum adsorpcji
* w błonach tylakoidów wbudowane są różne fotosystemy obu typów
* między fotosystemami…
…+ mogą wracać do stromy jedynie przez specjalne kanały jonowe, będące częścią białkowych kompleksów sprzęgających * powracające tymi kanałami jony wodorowe obdarzone są dużą energią kinetyczną, która zamieniana jest na ruch obrotowy innych białek tworzących czynniki sprzęgające
* ruch ten umożliwia syntezę i uwolnienie powstających cząsteczek ATP
* całość pojedynczego kompleksu sprzęgającego transport H+ z syntezą ATP, czyli kanał jonowy oraz obracające się białka nazwano syntezą ATP
* podsumowując: niecykliczny transport elektronów powoduje także ładowanie ADP do ATP więc cały proces zwie się fosforylacją fotosyntetyczną niecykliczną FOSFORYLACJA FOTOSYNTETYCZNA CYKLICZNA
* zachodzi w pewnych warunkach, np. deficytu H2O
* zaangażowany jest w nią tylko fotosystem PSI * po wzbudzeniu wybite elektrony…
… stężenie CO2 hamują procesy fotosyntezy * podobnie działają pestycydy (środki ochrony roślin)
CZYNNIKI ENDOGENNE (WEWNĘTRZNE)
* ilość i rozmieszczenie aparatów szparkowych
- decydują one o szybkości wnikania do liścia CO2 i dyfundowania na zewnątrz O2 * powierzchnia blaszki liściowej i grubość kutykuli, przez którą do liścia przenika światło
* rozmieszczenie w komórkach miękiszu asymilacyjnego…
… zwyczajna, łopian mniejszy, tasznik pospolity)
* rośliny cieniolubne - pełne natężenie procesu występuje u nich przy stosunkowo słabym świetle (dalsze zwiększanie natężenia światła nie powoduje u tych roślin wzrostu intensywności procesu) (rośliny te rosną pod osłoną innych, jak np. szczawik zajęczy, zawilec gajowy)
TEMPERATURA
* wpływa przede wszystkim na fazę ciemną fotosyntezy, ze względu na dużą liczbę…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz