Obieg węgla i azotu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obieg węgla i azotu- opracowanie - strona 1 Obieg węgla i azotu- opracowanie - strona 2 Obieg węgla i azotu- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

- procesy tlenowe o fotosynteza o oddychanie tlenowe - ostateczny akceptor elektronów w procesie utleniania związku organicznego to tlen. - procesy beztlenowe o odnoga metanowa o oddychanie beztlenowe fermentacja - np fermentacja alkoholowa - proces rozkładu węglowodanów pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże z wytworzeniem alkoholu etylowego i dwutlenku węgla. redukcja azotanów - ostateczne akceptory elektronów to (denitrycikacja) redukcja siarczanów - siarczan jest ostatecznym akceptorem elektronów u różnorodnych, heterotroficznych, anaerobowych bakterii, które jako donory wykorzystują związki organiczne i wodór. * Odnoga metanowa : Bakterie metanowe - (Pseudomonas), bakterie przeprowadzające proces rozkładu związków organicznych do CH4 i CO2 lub redukujące CO2 do CH4, występują na bagnach, w glebie, oczyszczalniach ścieków a także w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy.
Występuje w przyrodzie na wielu stopniach utlenienia. Najwięcej jest go w postaci cząsteczkowej. Azot cząsteczkowy jest stosunkowo słabo reaktywną jego postacią i jako gaz stanowi większość ziemskiej atmosfery. Nawet w wodzie większość azotu to rozpuszczony azot cząsteczkowy. Wiązanie azotu cząsteczkowego — zjawisko włączania atomów azotu pochodzących z cząsteczek tego pierwiastka (N2) w związki chemiczne.. Ma istotne znaczenie biologiczne, gdyż jako makroelement wchodzi w skład aminokwasów i nukleozydów oraz ich pochodnych, takich jak polipeptydy, białka, kwasy nukleinowe, ATP, NAD+ i in., a także chityny i innych związków (oraz metabolitów tych związków). Wiązanie azotu jest niezbędnym etapem biogeochemicznego cyklu azotu, dzięki któremu może on przejść z atmosfery do hydrosfery i litosfery, a przede wszystkim biosfery. Zdecydowana większość azotu wiązana jest przez bakterie azotowe. Zdolność włączania azotu pochodzenia cząsteczkowego do własnego metabolizmu to DIAZOTROFIA. Diazotroficzne organizmy (wydatkując energię) wiążą azot do amoniaku w reakcji: 8H+ + N2 + 8e- + 16 MgATP → 2NH3 + H2 + 16MgADP + 16Pi reakcja jest katalizowana przez nitrogenazę. Amonowa postać azotu jest łatwo przyswajalna przez autotrofy. Bakterie azotowe (w tym sinice) często ponadto żyją w symbiozie z roślinami lub grzybami (jako porosty), dzięki czemu związany przez nie azot szybko trafia do biosfery. Żyjące w symbiozie z bakteriami brodawkowymi rośliny motylkowe produkują duże ilości białka i są stosowane jako nawozy zielone.

(…)

… udziału tlenu i może zachodzić zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Warunkiem przebiegu amonifikacji jest obecność wystarczającej ilości azotanów oraz odpowiednich mikroorganizmów mogących przeprowadzić ten proces. N2 > amonifikacja > NH3 > nitryfikacja (et. I) > NO2- (azotyny) > nitryfikacja (et. 2) > NO3- (azotany) Et. I - nitrosomonas Et. II - nitrosobacter Nitryfikacja to utlenianie zw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz