Amonifikacja, denitryfikacja, nitryfikacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 15001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Amonifikacja, denitryfikacja, nitryfikacja - wykład - strona 1 Amonifikacja, denitryfikacja, nitryfikacja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PROCESY AMONIFKACJI, DENITRYFIKACJI, NITRYFIKACJI W MIKROBIOLOGII
Amonifikacja - polega na przemianie azotu zawartego w związkach organicznych do soli amonowych lub amoniaku. Amonifikacja nie wymaga udziału tlenu i może zachodzić zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Warunkiem przebiegu amonifikacji jest obecność wystarczającej ilości azotanów oraz odpowiednich mikroorganizmów mogących przeprowadzić ten proces(np. bakterie denitryfikacyjne).
Denitryfikacja - reakcja chemiczna, proces redukcji azotanów do azotu i amoniaku.Proces ten jest przeprowadzany przez heterotroficzną bakterię (Pseudomonas fluorescens). Zarówno denitryfikacja jak i nitryfikacja są częściami cyklu azotowego w przyrodzie.W rolnictwie zabiegi agrotechniczne zwiększające przewietrzanie gleby sprzyjają zatrzymywaniu azotu w postaci przyswajalnej dla roślin, co oznacza że wzbogacenie gleby w tlen hamuje proces denitryfikacji a roślina może przetrwać nawet przy małej ilości bakterii symbiotycznych, które będą dla niej syntetyzować przyswajalne związki azotu. Rolę bakterii przejmie bowiem dostarczony do gleby tlen.
Proces denitryfikacji nie jest procesem odwrotnym do procesu nitryfikacji.Znaczenie denitryfikacji:1zmniejszenie ilości przyswajalnego azotu,2usuwa nadmiar NO2 i NO3 ze środowiska,3zamyka obieg azotu.
Nitryfikacja proces utleniania amoniaku do azotanów(III) prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny.
Bakterie Nitrosomonas zamieniają amoniak w postaci jonu amonowego w azotyny (azotany(III)) według reakcji:
2NH4+ + 3O2 → 2NO2- + 4H+ + 2H2O lub NH3 + O2 → NO2− + 3H+ + 2e− lub 2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + ENERGIA (ok. 664 kJ)
które zostają później zamienione w azotany(V) przez bakterie Nitrobacter według reakcji: 2NO2- + O2 → 2NO3- lub
NO2− + H2O → NO3− + 2H+ + 2e−lub 2HNO2 + O2 → 2HNO3 + ENERGIA (ok. 151 kJ)
Dostępność dla roślin azotu uwalnianego podczas rozkładu szczątków roślinnych zależy od stosunku C:N rozkładającej się substancji organicznej. Gdy stosunek ten jest zbyt szeroki (powyżej 32:1), wówczas następuje spowolnienie mineralizacji substancji organicznej oraz pobieranie azotu przyswajalnego dla roślin przez mikroorganizmy (uwstecznianie, zbiałczanie). Gdy jest on węższy, następuje intensyfikacja mineralizacji azotu, który nie jest wykorzystywany przez rośliny. Kierunek procesów zależy od stosunku węgla do azotu w rozkładanych resztkach roślinnych. Im mniej C w resztkach tym więcej N znajduje się w glebach. C/N Zbiałczanie azotu glebowego inaczej immobilizacja.

(…)

… w rozkładanych resztkach roślinnych. Im mniej C w resztkach tym więcej N znajduje się w glebach. C/N < Proces amonifikacji najbardziej wydajny◊40 Nie ma wydzielania mineralnego azotu do roztworu glebowego◊C/N 40 - 50 C/N > Zbiałczanie azotu glebowego inaczej immobilizacja.◊50

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz