Mikrobiologia

Kolokwium mikrobiologia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Magdalena Greczek-Stachura
 • Mikrobiologia
Pobrań: 973
Wyświetleń: 6237

"3. Escherichia coli w barwieniu metodą Grama wybarwi się na: a) niebiesko b) fioletowo c) czerwono" "6. Zjawisko atrakcji polega na…występuje w barwieniu negatywowym (które pozwala rozróżnić bakterie gram + i gram -) Tylko bakterie gram + ulegają zjawisku atrakcji, które pol...

Mikrobiologia Szostak-Kot

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot
 • Mikrobiologia
Pobrań: 2807
Wyświetleń: 3836

Wirus zakażając komórkę ssaka musi: Przyłączyć się do niej i wniknąć Powielić swój genom Odtworzyć białka wirusowe za pomocą komórkowych mechanizmów syntezujących Utworzyć cząsteczki wirusów potomnych, a cykl replikacyjny musi zakończyć zanim zabije komórkę gospodarza. Wirus kiedy wniknie d...

Przeżywalność drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku naturalnym....

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1554

Prze ywalność drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku naturalnym. Ocena sanitarna środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) Wykład 17 Choroby ludzi wywołują mikroorganizmy występujące w: • wodzie • glebie • powietrzu 1 Zawartość poszczególnych grup mikroorganizmów w glebie ...

Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie, rolnictwie i ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1491

2011-11-30 Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie, rolnictwie i w produkcji ywności Wykład 18 Substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym – podział Substancje uzyskiwane na drodze syntezy chemicznej (kwas sorbowy = sorbinowy oraz jego sole, kwas benzoesowy i jego sole,...

Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie, rolnictwie i ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie, rolnictwie i w produkcji ywności Wykład 19 Zastosowanie chitozanu i jego pochodnych w agrotechnice Biostymulacja wzrostu roślin Zabezpieczenie upraw roślinnych przed chorobami grzybowymi, bakteryjnymi, wirusowymi Zabezpieczan...

Nowoczesne metody ograniczające wzrost drobnoustrojów w żywności- wykł...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Nowoczesne metody ograniczające wzrost drobnoustrojów w ywności Wykład 20 Przyszłość!!! Folie z tworzyw sztucznych (dopuszczone do stosowania w przemyśle spo ywczym) z substancjami przeciw drobnoustrojowymi. Folie degradowalne z substancjami przeciw drobnoustrojowymi do surowego mięsa i ry...

Przechowywanie szczepów, metody hodowli- wykład 21

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3108

Przechowywanie szczepów Metody hodowli Wykład 22 Przechowywanie szczepów drobnoustrojów Stosowana metoda przechowania szczepów powinna: Zapewnić maksymalną przeżywalność komórek, Zapewnić zachowanie cech biotechnologicznych szczepu, Przeciwdziałać spontanicznym mutacjom i selekcjom odmian ...

Bakterie fermentacji mlekowej- charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2765

Wykład 24 Bakterie fermentacji mlekowej Charakterystyka, zastosowanie Bakterie fermentacji mlekowej (bakterie kwasu mlekowego) stanowią niejednorodną diagnostycznie grupę mikroorganizmów, których wspólną cechą jest beztlenowa fermentacja cukrów z końcowym metabolitem – kwasem mlekowym. ...

Inne bakterie i ich zastosowanie biotechnologiczne- wykład 24

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2065

Inne bakterie i ich zastosowanie biotechnologiczne Wykład 24 Bakterie fermentacji octowej 1 Bakterie fermentacji octowej są gramujemnymi, nie wytwarzającymi endospor pałeczkami lub komórkami elipsoidalnymi o wymiarach 0,5-0,9 – 1,0- 4,2 µm. Występują pojedynczo, parami lub w krótkich łań...