Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie, rolnictwie i w produkcji żywności- wykład 19

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie, rolnictwie i w produkcji żywności- wykład 19 - strona 1 Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie, rolnictwie i w produkcji żywności- wykład 19 - strona 2 Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w medycynie, rolnictwie i w produkcji żywności- wykład 19 - strona 3

Fragment notatki:

Substancje
przeciwdrobnoustrojowe
stosowane w medycynie,
rolnictwie i w produkcji ywności
Wykład 19
Zastosowanie
chitozanu i jego
pochodnych
w agrotechnice
Biostymulacja
wzrostu roślin
Zabezpieczenie
upraw roślinnych
przed chorobami
grzybowymi,
bakteryjnymi,
wirusowymi
Zabezpieczanie
plonów przed
psuciem
1
Ochrona plonów roślin przed zepsuciem
Próby zastosowania chitozanu w formie
powłok na gruszki, owoce kiwi, ogórki,
truskawki, pomidory. Zastosowanie powłok
stwarza mo liwość przedłu enia okresu
przechowywania warzyw
i owoców.
Uwa a się, e ten pozytywny efekt jest związany ze:
inhibicją wzrostu grzybów,
spowolnieniem procesu oddychania warzyw
i owoców,
opóźnieniem dojrzewania owoców spowodowanym
redukcją wydzielania przez warzywa i owoce etylenu
i dwutlenku węgla.
Zabezpieczenie
upraw roślinnych
chorobami
grzybowymi,
bakteryjnymi,
wirusowymi
Opłaszczanie
chitozanem
nasion, cebulek,
bulw i łodyg
podziemnych
Wprowadzanie
chitozanu
do gleby
Opryski roślin
chitozanem
w trakcie uprawy
2
Rola chitozanu w kontroli infekcji
grzybowych roślin
Inhibicja wzrostu grzybów – aktywność
przeciwgrzybicza chitozanu.
Aktywacja mechanizmu obronnego rośliny indukcja procesów biologicznych
zachodzących w komórkach roślin:
Przykłady
stymulacja wytwarzania przez komórki roślin
enzymu chitynazy,
akumulacja w komórkach związków fenolowych –
fitoaleksyn o działaniu przeciwgrzybiczym
zintensyfikowanie procesów lignifikacyjnych
w roślinach – powstawanie tkanki kallusowej
Prapagdee i in, 2007, Bioresour, Techn., 2007, 87, 7,
1353-1358
Próby zastosowania chitozanu do hamowania wzrostu
grzyba F. solani f. sp. glycines wywołującego chorobę
określaną jako „nagły syndrom śmierci” (SDS) soi
Chitozan zastosowany w formie oprysku roztworem o
stę eniu 3 mg/ml po inokulacji roślin ww. grzybem
opóźniał pojawianie się objawów choroby na liściach
soi o 3 dni.
Przypuszcza się, e działanie to było związane ze
zdolnością chitozanu do stymulacji wytwarzania przez
roślinę enzymu chitynazy. Symptomy choroby zaczęły
pojawiać się stopniowo po 5 dniach od momentu
infekcji i były wynikiem obni ania się aktywności
chitynazy.
3
Przyczyny zainteresowania naukowców
chitozanem i jego pochodnymi jako substancjami
przeciwgrzybiczymi stosowanymi agrotechnice
Substancja pochodzenia biologicznego
Opór społeczeństwa przed spo ywaniem ywności
traktowanej uprzednio chemicznymi fungicydami.
Istnieją fungicydy o du ej szkodliwości,
których stosowanie wzbudza protest organizacji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie
konsumentów.
Nabywanie oporności grzybów na stosowane
fungicydy.
Coraz większa liczba grzybów atakująca zbiory warzyw
i owoców. Efekt - znaczne straty ekonomiczne
Zapobieganie fuzariozom –
profilaktyka w uprawie goździków,
nawil anie gleby roztworem chitozanu
Doświadczenia modelowe Orlikowskiego
i in., 2003
Podlanie torfu roztworem chitozanu
bezpośrednio po posadzeniu flanców kwiatów
powodowało wyraźną inhibicję wzrostu grzyba
Fusarium oxysporum f sp. dianthi, którego
obecność ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz