Inne bakterie i ich zastosowanie biotechnologiczne- wykład 24

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne bakterie i ich zastosowanie biotechnologiczne- wykład 24 - strona 1 Inne bakterie i ich zastosowanie biotechnologiczne- wykład 24 - strona 2 Inne bakterie i ich zastosowanie biotechnologiczne- wykład 24 - strona 3

Fragment notatki:

Inne bakterie i ich zastosowanie
biotechnologiczne
Wykład 24
Bakterie fermentacji
octowej
1
Bakterie fermentacji octowej są
gramujemnymi, nie wytwarzającymi
endospor pałeczkami lub komórkami
elipsoidalnymi o wymiarach 0,5-0,9
– 1,0- 4,2 µm. Występują pojedynczo,
parami lub w krótkich łańcuszkach.
Zdolność do ruchu zawdzięczają
obecności rzęsek (urzęsienie
peritrichalne lub biegunowe).
Wiele z nich wykazuje zmienność
morfologiczną i fizjologiczną,
co powoduje utrudnienia w ich
systematyce.
Acetobacter aceti
Są obligatoryjnymi tlenowcami.
W niekorzystnych warunkach rozwoju (pH,
temperatura, skład po ywki) tworzą formy
inwolucyjne w postaci rozdętych lub długich
nitek.
Charakter wzrostu
bakterii kwasu octowego
w po ywkach
Typ po ywki
Ciekłe
Agarowe
Opis wzrostu
bakterii w po ywkach
Powierzchniowe błonki;
wygląd i grubość zale ne od
gatunku
Bezbarwne kolonie
przypominające wyglądem
spłaszczone krople wody
i gliceryny. Niekiedy wytwarzają
pigment
2
Wymagania pokarmowe bakterii
kwasu octowego
Źródło węgla
Źródło azotu
Składniki
mineralne
Witaminy
Etanol, n-butanol, n-propanol
glicerol, DL- mleczan sodu,
monosacharydy (np. glukoza,
fruktoza) oraz ich pochodne, np.
mannitol
Fosforan amonowy
Siarczan amonowy
Głównie fosfor, magnez, potas.
Niewielkie ilości elaza, wapnia,
siarki. Śladowe ilości miedzi,
manganu, molibdenu.
Kwas pantotenowy, niacyna,
tiamina
Bakterie kwasu octowego energię
do swoich potrzeb yciowych
zdobywają poprzez utlenianie:
Alkoholi pierwszorzędowych do
odpowiadających im kwasów
Alkoholi drugorzędowych do ketonów
Pochodnych cukrów do aldoz lub
ketoz (np. D-sorbitolu do L-sorbozy,
mannitolu do fruktozy)
3
Bakterie kwasu octowego
nale ą wg klasyfikacji
Bergey’a do grupy 4, podgrupy
4 A, w której występuje 80
rodzajów, w tym m.in. dwa
rodzaje bakterii fermentacji
octowej Acetobacter
i Gluconobacter
Rodzaj Acetobacter i Gluconobacter –
przykładowe gatunki
Acetobacter
• A. aceti – produkcja kwasu octowego
• A. hansenii
• A. pasteurianus
• A. xylinum
Gluconobacter
• G. oxydans
• G. xylinus
• G. gluconicus
4
Podstawowe cechy ró niące rodzaje
Acetobacter i Gluconobacter
Cecha
Urzęsienie
Acetobacter
peritrichalne
Gluconobacter
biegunowe
+
+
+
+
obecne
nieobecne
%mol G+C w DNA
53-65
55-64
Liczba gatunków
7
4
Wzrost przy pH 4,5
Utlenianie etanolu do
kwasu octowego przy
pH 4,5
Obecność wszystkich
enzymów cyklu
Krebsa
Obecność u bakterii Acetobacter pełnego
kompletu enzymów cyklu Krebsa
umo liwia im utlenienie kwasu octowego
do CO2 i H2O - proces nadoksydacji.
„Peroksydanty” - bakterie szybko
utleniające kwas octowy do CO2 i H2O
(Acetobacter pasteurianus, niektóre
szczepy A. xylinum)
„Mezoksydanty” – utleniające ten kwas
bardzo powoli (Acetobacter aceti).
5
W odró nieniu od bakterii
z rodzaju Acetobacter, pałeczki
z rodzaju Gluconobacter nie
dysponują całym kompletem
enzymów cyklu Krebsa i nie
mogą utleniać kwasu octowego
do CO2 i H2O. Nale ą one zatem
do „suboksydantów”.
Pałeczki Acetobacter
preferują ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz