Przeżywalność drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku naturalnym. Ocena sanitarna środowiska naturalnego- wykład 17

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeżywalność drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku naturalnym. Ocena sanitarna środowiska naturalnego- wykład 17 - strona 1 Przeżywalność drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku naturalnym. Ocena sanitarna środowiska naturalnego- wykład 17 - strona 2 Przeżywalność drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku naturalnym. Ocena sanitarna środowiska naturalnego- wykład 17 - strona 3

Fragment notatki:

Prze ywalność drobnoustrojów
chorobotwórczych w środowisku
naturalnym. Ocena sanitarna
środowiska naturalnego (gleba,
woda, powietrze)
Wykład 17
Choroby ludzi wywołują
mikroorganizmy występujące w:
• wodzie
• glebie
• powietrzu
1
Zawartość poszczególnych
grup mikroorganizmów w glebie
Drobnoustroje
Bakterie
Promieniowce
Grzyby
Glony
Pierwotniaki
Liczba drobnoustrojów
w 1 g gleby
50 000 000
6 000 000
85 000
2 000
15 000
Ilość drobnoustrojów w glebie
jest ró na i zale y od:

struktury gleby,
wilgotności gleby,
pH gleby,
temperatury,
zawartości w glebie substancji
organicznych,
• od miejsca ich występowania
(odległości od powierzchni)
2
Wpływ pH na skład mikroflory gleby,
Kunicki-Goldfinger, 2007
Typ gleby
Procentowy udział
Bakterie
Torfowa, typu
nizinnego (kwaśna)
Ta sama gleba po
wapnowaniu
(zobojętnieniu)
Ta sama gleba po
wapnowaniu i
nawożeniu potasem i
fosforem
Promieniowce Grzyby
12,3
0,8
86,8
70,9
13,6
15,4
69.8
15,9
14,3
Liczba bakterii (w tysiącach na g s.m. na
różnych głębokościach,
wg Kunickiego-Goldfingera, 2007
Głębokość Bakterie
Bakterie
Promie- Grzyby Glony
m
tlenowe beztlenowe niowce
3-8
7800
1950
2080
119
25
20-25
1800
379
245
50
5
35-40
472
98
49
14
0,5
65-75
10
1
5
6
0,8
135-145
1
0,4
-
5
-
3
Wpływ zawartości wody w glebie
na proces nitryfikacji
Kunicki – Goldfinger, 2007
Występowanie grzybów w glebie zale ne
od wilgotności, Kunicki-Goldfinger, 2007
Wilgotność
gleby %
Liczba grzybów w tysiącach/ g Zarodniki w
gleby
%
całkowitej
Całkowita
Zarodniki
ilości
(formy
wegetatywne i
zarodniki)
8,9
99
39
39
11,2
89
32
36
18,5
142
29
20
27,1
173
20
12
4
Typy bakterii występujących
w glebie:
Bakterie autochtoniczne – bakterie
występujące nawet w glebach nie
uprawianych i spotykane w glebach
zawsze. Występują w ilości 107 – 108/g.
Bakterie zymogenne – bakterie
rozwijające się w glebie po wprowadzeniu
do niej substancji organicznych.
Bakterie alochtoniczne – bakterie
przeniesione do niej z innych środowisk,
np. wraz z odchodami zwierząt, ściekami,
nawozami naturalnymi, w tym także bakterie
chorobotwórcze.
40 do 80% ogólnej
liczby bakterii gleby
stanowią:
Arthrobacter sp.
Gramdodatnie, nie wytwarzające
endospor pałeczki rozpadające się
w trakcie rozwoju na formy ziarenkowate
(Arthrobacter, Corynebacterium,
Mycobacterium).
Są to bakterie bardzo wolno rosnące, tlenowe,
wykorzystujące jako źródło węgla i energii
bardzo wiele związków (od prostych
węglowodanów do związków aromatycznych
i alifatycznych).
Heterotrofy, chemoorganotrofy
5
Występowanie w ró nych glebach
pałeczkowato-ziarenkowatych form
bakterii, Kunicki-Goldfinger, 2007
Rodzaj
gleby
Orna,
piaszczysta
Orna,
gliniasta
Łąkowa
Udział procentowy bakterii
z rodzaju Arthrobacter i
Corynebacterium w stosunku do
całkowitej liczby bakterii
57,7 – 63,6
75,0
43,0
W skład mikroflory autochtonicznej
gleby wchodzą tak e:
• Bakterie chemoorganotroficzne: z rodzaju Alcaligenes,
Enterobacter, Flavobacterium, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz