Mikrobiologia- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia- wykład 10 - strona 1 Mikrobiologia- wykład 10 - strona 2 Mikrobiologia- wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

2011-10-28
Mikroorganizmy a czynniki
środowiska
Wykład 10
Mikroorganizmy a czynniki
środowiska
1.
2.
Wpływ czynników fizycznych
i chemicznych na wzrost
drobnoustrojów
Wpływ wysokich i niskich
temperatur na przeżywalność
drobnoustrojów
1
2011-10-28
Wpływ czynników fizycznych
i chemicznych na wzrost
drobnoustrojów
Temperatura
Stężenie jonów wodorowych (pH)
Potencjał oksydoredukcyjny
Aktywność wody
Ciśnienie hydrostatyczne
Temperatura
Czynnik ten oddziaływuje na mikroorganizmy
bezpośrednio wpływając na:
szybkość wzrostu,
aktywność enzymów,
skład chemiczny komórek,
wymagania pokarmowe.
2
2011-10-28
Pośrednie oddziaływanie
temperatury
zmiany w rozpuszczalności cząsteczek
związków wewnątrzkomórkowych,
zmiany w transporcie jonów,
zmiany w dyfuzji substancji chemicznych,
zmiany we właściwościach osmotycznych
błony cytoplazmatycznej.
Funkcje życiowe drobnoustrojów mogą
przebiegać w szerokim zakresie temperatur
od -23oC do 113oC.
W temperaturze -23oC, w silnie zasolonych
zbiornikach wodnych na Antarktydzie,
zaobserwowano wzrost bakterii z rodzaju
Corynebacterium oraz grzybów z rodzaju
Sporobolomyces
Temperatura 113oC – to maksymalna
temperatura wzrostu bakterii Pyrodictium
brockii
3
2011-10-28
Każdy gatunek drobnoustrojów
charakteryzuje się trzema
kardynalnymi temperaturami wzrostu:
Temperatura optymalna – w temperaturze
tej drobnoustroje rozmnażają się
najszybciej; czas trwania jednej generacji
jest najkrótszy.
Temperatura minimalna i maksymalna –
wyznaczają granice powyżej lub poniżej
których wzrost mikroorganizmów nie jest
możliwy.
Podział drobnoustrojów na podstawie
kardynalnych temperatur
Typ
drobnoustroju
Zakres temperatur [oC]
Minimum
Optimum
Maksimum
-23 - 0
ok. 15
≤ 20
Mezofile
10
20 - 37
35 - 50
Termofile
25 – 100
Psychrofile
Ekstremalne
termofile/
Hipertermofile
Psychrotrofy, dla których temp. minimalna przypada na wartość 0oC,
optymalna ok. 30oC
4
2011-10-28
Wpływ temperatury na szybkość wzrostu
drobnoustrojów i przebieg reakcji
enzymatycznych
błony
Miejsce występowania
organizmów zimnolubnych
Psychrofile – środowiska o ustalonych
niskich temperaturach: rejony
podbiegunowe, szczyty wysokich gór,
dna oceanów, osady głębokich jezior.
Psychrofile i ponadto psychrotrofy –
wody oceanów i mórz, wody śródlądowe,
gleba.
5
2011-10-28
Przystosowanie organizmów
psychrofilnych do wzrostu w niskich
temperaturach
Enzymy są zdolne do katalizowania
procesów metabolicznych w niskich
temperaturach.
Specyficzne cechy błony cytoplazmatycznej,
które wynikają ze zwiększonej zawartości
nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Najczęściej spotykane drobnoustroje
zimnolubne
Bakterie – gramujemne pałeczki z rodzaju
Pseudomonas, Vibrio, Acinetobacter, Aeromonas,
Alcaligenes, Chromobacterium, Flavobacterium oraz
bakterie gramdodatnie z rodzajów Micrococcus,
Bacillus, Arthrobacter.
Drożdże – przedstawiciele z rodzajów Candida,
Rhodotorula, Debaryomyces, Pichia.
Grzyby strzępkowe – ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz