Mikrobiologia - wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia - wykład 6 - strona 1 Mikrobiologia - wykład 6 - strona 2 Mikrobiologia - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


MIKROORGANIZMY  EKSTREMOFILNE PSYCHROFILE (80 O C) ACYDOFILE (pH 3,0) ALKALOFILE (pH 10,0) METALOFILE (duże stężenie  metali ciężkich) PIEZOFILE (  40 MPa) KSEROFILE ( aw 

(…)

… ułatwiające prawidłowe fałdowanie
się cząsteczek enzymów i innych białek,
degradujące uszkodzone białka
• Obecność poliamin w komórkach (np. putrescyna,
kadaweryna, spermidyna)
• Akumulacja wewnątrzkomórkowego potasu
i niektórych rozpuszczalnych białek
• Stabilizacja kwasów nukleinowych przy udziale
białek histonopodobnych wiążących DNA oraz przy
udziale niektórych enzymów (np. odwrotna giraza,
topoizomerazy…
… związki siarki są utleniane, w tych jeziorach,
przez bakterie siarkowe takie jak Thioalkalivibrio,
Thioalkalimicrobium i Thioalkalispira.
Archeony Natronobacterium i Natronococcus nadające
czerwoną barwę niektórym jeziorom sodowym (pH~12)
WYKORZYSTANIE ALKALOFILI:
- celulazy, proteazy, peroksydazy, oksydoreduktazy
glukonotransferaza cyklomaltodekstryny (obniżenie
kosztów produkcji cyklodekstryn…

nadają czerwoną
barwę zbiornikom)
MECHANIZMY ADAPTACJI
HALOFILI
bardzo aktywny mechanizm transportu,
jonów Na+ oparty głównie na
antyportach Na+/H+
wypompowujących jony sodu na zewnątrz
komórki
Strategie utrzymania wysokiego ciśnienia
osmotycznego wewnątrz komórki:
1) gromadzenie chlorku potasu (jego stężenie
wewnątrz komórki powinno odpowiadać stężeniu
NaCl na zewnątrz) - wymaga adaptacji…

MECHANIZMY ADAPTACJI PSYCHROFILI
• Modyfikacja składu kw. tłuszczowych w lipidach
błonowych
umożliwiająca obniżenie temperatury, w której dwuwarstwa
lipidowa traci płynną konsystencję
- zwiększenie puli nienasyconych reszt kw. tłuszczowych
- wzrost liczby reszt o rozgałęzionym i krótszym łańcuchu
węglowym
- wzrost biosyntezy karotenoidów (regulujących płynność
błon) przy spadku temperatury otoczenia…
…) Pseudoalteromonas
pektynazy, przeznaczone dla przetwórstwa owoców (redukcja
lepkości miazgi owocowej przed filtracją, klarowanie soków
w niskich temperaturach)
proteinazy, które można by zastosować w tenderyzacji
(zmiękczaniu) i poprawie smaku mrożonego mięsa.
celulazy, fitazy oraz proteinazy, których zastosowanie poprawiłoby
walory żywieniowe i przyswajalność pasz.
oksydoreduktazy w biosensorach przeznaczonych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz