Mikrobiologia - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2989
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia - wykład 1  - strona 1 Mikrobiologia - wykład 1  - strona 2 Mikrobiologia - wykład 1  - strona 3

Fragment notatki:

Mikrobiologia ogólna
i przemysłowa –
semestr 5 - 60 h
Prof. dr hab. Danuta Czajkowska
Mikrobiologia ogólna:
Wykład 1
Wymagana literatura
• Kunicki-Goldfinger W., Życie bakterii, PWN,
2007
• Libudzisz Z., Kowal K i in., Mikrobiologia
techniczna, tom I i II, Wyd. Politechniki
Łódzkiej, 2008
Mikrobiologia
Nauka zajmująca się badaniem
drobnoustrojów/ mikroorganizmów
(mikrobów)
Trzy słowa greckie:
„Mikro”- mały
„Bios” - życie
„Logos” - nauka
Drobnoustroje
• Wirusy
Wirusologia
• Bakterie i organizmy bakteriopodobne
Bakteriologia
• Grzyby (z wyłączeniem grzybów kapeluszowatych,
niezależnie od ich stanowiska systematycznego)
Mikologia
• Glony jednokomórkowe (z wyłączeniem glonów
kolonijnych i plechowatych)
Algologia
• Pierwotniaki
Protozoologia
Mikrobiologia
żywności
Mikrobiologia
diagnostyczna
MIKROBIOLOGIA
Mikrobiologia
przemysłowa
Mikrobiologia
ogólna
Mikrobiologia
rolnicza
Mikrobiologia
weterynaryjna
Mikrobiologia
lekarska
Mikrobiologia
sanitarna
Mikrobiologia ogólna zajmuje się charakterystyką
ogólnych pojęd z dziedziny mikrobiologii
• budową i kształtem
mikroorganizmów,
• ich czynnościami
życiowymi,
• środowiskiem życia
drobnoustrojów,
• wpływem drobnoustrojów na
środowisko i inne organizmy.
Escherichia coli
Mikrobiologia lekarska zajmuje się
mikroorganizmami chorobotwórczymi dla człowieka
• diagnostyką,
• profilaktyką,
• walką z
drobnoustrojami
chorobotwórczymi,
• zjawiskami
zachodzącymi
w ustroju po infekcji.
Salmonella sp.
Mikrobiologia weterynaryjna zajmuje się
mikroorganizmami chorobotwórczymi dla zwierząt
• diagnostyką,
• profilaktyką,
• walką z drobnoustrojami
chorobotwórczymi,
• zjawiskami zachodzącymi w
ustroju po infekcji,
• kontrolą sanitarną produktów
pochodzenia zwierzęcego.
Bacillus anthracis
Preparat mikroskopowy
z hodowli laboratoryjnej - komórki
w formie łancuszków
Mikrobiologia rolnicza
zajmuje się
• mikroorganizmami
chorobotwórczymi dla roślin,
• drobnoustrojami mającymi
znaczenie w procesach krążenia
pierwiastków
w przyrodzie,
• bada procesy mikrobiologiczne
zachodzące w glebie.
Guzki (brodawki) na korzeniach fasoli
zawierające bakterie wiążące azot atmosferyczny
Guzowatośd korzeni wywołana
przez Agrobacterium tumefaciens
Guzowatośd korzeni wywołana przez bakterie
Agrobacterium tumefaciens
Bakterie należą do rodziny
Rhizobiaceae. Są blisko
spokrewnione z bakteriami
wiążącymi N atmosferyczny
żyjącymi w symbiozie
z roślinami motylkowymi.
Wywołują chorobę zw.
guzowatością korzeni
u ponad 600 gatunków roślin.
Bakterie dostają się do
komórek korzeni poprzez
uszkodzenia. Po wniknięciu
do komórek roślinnych
uaktywniają tzw. onkogeny
substancje powodujące
niekontrolowany
rozwój tkanki roślinnej.
Mikrobiologia sanitarna – zajmuje się:
• zagadnieniami czystości wody, powietrza,
pomieszczeo produkcyjnych, urządzeo
i opakowao,
• problemami oczyszczania ścieków metodą
biologiczną,
• higieną osobistą pracowników przemysłu
spożywczego oraz sposobami zapobiegania
zatruciom pokarmowym.
Mikrobiologia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz