Mikrobiologia- wykład 15 i 16

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia- wykład 15 i 16 - strona 1 Mikrobiologia- wykład 15 i 16 - strona 2 Mikrobiologia- wykład 15 i 16 - strona 3

Fragment notatki:

2011-11-26
Drobnoustroje
chorobotwórcze
Wykład 15 i 16
Drobnoustroje chorobotwórcze
Drobnoustroje wywołujące choroby
roślin
Drobnoustroje wywołujące choroby
zwierząt
Drobnoustroje wywołujące choroby
u ludzi
1
2011-11-26
Objawy chorób roślin
Wycieki śluzu lub gumy na pędach drzew.
Zgorzel kwiatów.
Zasychanie wierzchołków pędów.
Zmiany nekrotyczne obumieranie komórek
określonej tkanki lub całych tkanek: zgnilizna
mokra; zgnilizna sucha – rozkład tkanek
(próchnienie czy murszenie).
Zatykanie naczyń powodujące więdnięcie roślin
lub te pobudzenie tkanek roślinnych do
nadmiernego rozrastania się, co prowadzi do
powstawania guzowatych narośli na pniach lub
korzeniach drzew.
Sposoby infekcji roślin
przez drobnoustroje
Drobnoustroje wnikają do wnętrza roślin
przez:
otwory naturalne (aparaty szparkowe)
przez uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia,
zranienia).
yją w przestrzeniach międzykomórkowych
lub wnikają do wnętrza komórek.
2
2011-11-26
Guzowatość korzeni wywołana przez bakterie
Agrobacterium tumefaciens
Bakterie nale ą do rodziny
Rhizobiaceae. Są blisko
spokrewnione z bakteriami
wią ącymi N atmosferyczny
yjącymi w symbiozie
z roślinami motylkowymi.
Wywołują chorobę zw.
guzowatością korzeni
u ponad 600 gatunków roślin.
Bakterie dostają się do
komórek korzeni poprzez
uszkodzenia. Po wniknięciu
do komórek roślinnych
uaktywniają tzw. onkogeny
substancje powodujące
niekontrolowany
rozwój tkanki roślinnej.
Choroby roślin wywoływane przez
bakterie z rodzaju Erwinia sp.
Mokra zgnilizna
Czarna nó ka
3
2011-11-26
Mokra zgnilizna - choroba roślin
wywoływana przez bakterie
Erwinia carotovora var. carotovora
Bakterie powodują rozluźnienie tkanki
roślinnej; poszczególne komórki
oddzielają się od siebie i zamierają.
Tkanka przekształca się w papkowatą,
gnijącą masę. Choroba atakuje bulwy
ziemniaka, korzenie marchwi i pietruszki.
Czarna nó ka - choroba roślin
wywoływana przez bakterie
z rodzaju Erwinia sp.
Bakterie atakują pędy roślin.
Typowym objawem choroby jest czernienie
i gnicie podstawy łodygi, a przy zgnieceniu
łodygi,
łodygi wydziela się charakterystyczna,
cuchnąca woń. Liście pora onych roślin
ółkną, zwijają się i więdną.
4
2011-11-26
Choroba wirusowa zwierząt – pryszczyca
zw. inaczej zarazą pyska i racic (1)
Chorują zwierzęta parzystokopytne (bydło,
świnie).
Wywołuje ją wirus pryszczycy z rodzaju
Enterovirus.
Objawia się tworzeniem pęcherzy z płynem
surowiczym na błonach śluzowych pyska, jamy
ustnej u ludzi, w szparze między racicowej
i na wymieniu. Po kilku dniach pęcherze
wymieniu.
pękają tworzą się rany, a tak e owrzodzenia.
Choroba wirusowa zwierząt – pryszczyca
zw. inaczej zarazą pyska i racic (2)
Źródłem zara enia jest ślina, mleko, odchody
zwierząt chorych. Wirus pryszczycy mo e
dostać się do organizmu zwierząt poprzez
przewód pokarmowy i drogą oddechową.
Choroba powoduje du e straty gospodarcze,
i jest zwalczana urzędowo.
Jest przenoszona na ludzi, w wyniku kontaktu
ze zwierzęciem lub po spo yciu mleka
pochodzącego od ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz