Mikrobiologia- opracowane pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia- opracowane pytania egzaminacyjne - strona 1 Mikrobiologia- opracowane pytania egzaminacyjne - strona 2 Mikrobiologia- opracowane pytania egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Mikrobiologia-pytania z połówki.
Kto wyizolował zarazki wąglika? Robert Koch niemiecki lekarz i bakteriolog.
Funkcja białkowych otoczek wirusów.
Ochronna (chronią kwasy nukleinowe przed działaniem środowiska w okresie bytowania wirusów poza komórkami gospodarza), umożliwiają wirusowi adsorpcję na powierzchni komórki swoistej (podatnej na zakażenie danym wirusem), ułatwiają wprowadzenie wirusowego kwasu nukleinowego do wnętrza komórki swoistej.
Budowa bakteriofaga. Opisać.
Cząsteczka kwasu nukleinowego (DNA zazwyczaj) znajduje się wewnątrz wielościennej główki. Wiele bakteriofagów posiada ogonek doczepiany do główki. Od ogonka odchodzą włókna, które służą do przyczepiania się bakteriofagów do komórek bakterii.
Jakie wirusy wywołują zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit?
Rotawirusy.
Paciorkowce to:?
Forma złożona od ziarniaków (podział komórek zachodzi w jednej płaszczyźnie).
Cechy ścian komórkowych bakterii gramdodatnich i gramujemnych.
Obie są zbudowane z peptydoglikanu (mureiny) (u gram+ kilkadziesiąt warstw u gram - od 1 do 3 warstw). Sciany kom. Gram + mają warstwę plastyczną zbudowaną z kwasów teichojowych, teichuronowych i lipoteichojowych. Występują też nieliczne białka zakotwiczone w błonie cytoplazmatycznej i przenikające do warstyw peptydoglikanu oraz białka znajdujące się na powierzchnia ściany komórkowej. Gram - Dominującą częścią jest błona zewnętrzna (warstwa plastyczna o złożonej budowie). Stanowi ona 80% ściany komórkowej (pełni funkcję ochronną-mechaniczną a także ma ważne znaczenie fizjologiczne).
Jaki składnik błon bakterii gramujemnych generuje właściwości pasożytnicze i chorobotwórczość (chodziło o LPS ale pytanie może nie być dokładne)
Funkcje otoczek bakterii.
Chronią bakterie przed wysychaniem, mogą wiązać jony metali ciężkich lub kationy potrzebne komórce do metabolizmu, chronią bakterie przed działaniem antybiotyków, odgrywają istotną rolę w nieswoistej adhezji bakterii w środowisku stałym, chronią bakterie przed oddziaływaniem obronnym zakażonego mikoorganizmu (fagocytozą). Jak mogą być położone endospory u bakterii.
Endospory mogą być ułożone centralnie, podbiegunowo lub biegunowo. Coś typu jakie bakterie wywołują krętkowicę (leptospiroze). leptospiry innterrognas (spirochaetae)
Jak rozmnażają się promieniowce? Wytwarzają spory i zarodniki i fragmentację strzępek pseudogrzybni (uwalnianie Nocardia).
Coś o sposobie wytwarzania spor przez promieniowce. Tworzenie spor na końcach sporoforów lub na końcu sporangioforów sporangiów ze sporami.

(…)

… definicji dopisać co to jest: autotrofy, chemolitoautotrofy, chemiorganoautotrofy, heterotrofy..
Autotrofy: pobierają w pokarmie jedynie utlenione związki węgla(kwas węglowy lub jego bezwodnik CO2) i przy ich przetwarzaniu w związki organiczne muszą je zredukować. Proces redukcji wymaga dopływu energii z zewnątrz.
Heterotrofy: jako źródło węgla wykorzystują związki organiczne. Wymaga to wydzielania…
…)
Na jakie formy oddziaływuje promieniowanie UV.
Na mikroorganizmu i ich przetrwalniki zawarte w powietrzu.
Metody stosowane w dezynfekcji.
Mechaniczne (filtrowanie), chemiczne (rozpylanie substancji bakteriobójczych), fizyczne (ogrzewanie, sprężanie, promieniowanie UV, jonizujące a i b, gamma, działanie ultradźwiękami)
Bakterie których egzotoksyny powodują zatrucia pokarmowe.
Salmonella sp. Staphylococcus ureus…
… zimnym roztworem CaCl2. Które są heterotrofami?
Saprofity, pasożyty, symbionty.
Które wytwarzają przetrwalniki?
Głównie gram + (wyjątek gram + ziarniak Sporosarcina nie wytwarza przetrwalników) np. Bacillus i Clostridium.
Zaznacz bakterie wytwarzające egzotoksyny.
Głównie gram + (clostridium tetani, staphylococcus ureus, clostridium septicum ale mogą być też gram - (przecinkowiec cholery).
Pierwotna…
… kurczliwego białka (flageliny). Za pomocą ciałka podstawowego (bazalnego) są zaczepione jednym końcem w błonie cytoplazmatycznej.
Endospory.
Proces tworzenia endospor zapoczątkowany jest brakiem substratów w środowisku lub starzeniem się komórki. Powstanie przetrwalnika poprzedza replikacja DNA nukleoidu, synteza specyficznych związków(np. dipikolinianu wapnia) oraz wielowarstwowej otoczki. Endospory…
… z klasy workowców, rzadziej podstawczaków, z jednokomórkowymi glonami. Można je spotkać na nagich skałach, piaskach, wiecznej zmarzlinie czy drzewach. Symbiotyczny organizm(grzyb) tworzy plechę zawierającą w swoim ciele glony. W poroście grzyb i glony są tak ściśle powiązane ze sobą, że stanowią jeden organizm, przy czym grzybnia oplata całkowicie komórki glonów, a w niektórych przypadkach strzępki…
…) bakterio chlorofil a (bakterie purpurowe)(850-870), bakterio chlorofil c,d,e (bakterie zielone)(715-755), bakteriochlorofin b (bakterie purpurowe (1020-1035), barwne karoteny (400-550). Ogólnie bakteriochlorofilne a i b bakterii mają widma pochłanianai przesunięte ku falom długim.
Organelle syntetyzujące u bakterii
Eucaryota (chloroplasty), bakterie zielone (chlorosomy), bakterie siarkowe (chromatofory…
… w obecności tlenu wynika z braku specjalnych mechanizmów ochrony przed toksycznymi rodniakmi (hydroksylowymi, nadtlenkowymi). Bezwzględne beztlenowce nie posiadają enzymów katalazy, peroksydazy czy dysmutazy rozkładających toksyczne połączenia tlenu. Występują w osadach i mułach dennych zbiorników wodnych i rzek, podziemnych wodach i źródłach, w bagnach, podmokłej glebie, w przewodzie pokarmowym ssaków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz