Bakterie i wirusy - informacje ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2597
Wyświetleń: 5481
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bakterie i wirusy - informacje ogólne - strona 1 Bakterie i wirusy - informacje ogólne - strona 2 Bakterie i wirusy - informacje ogólne - strona 3

Fragment notatki:

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: formy życiowe, występowanie, typowa średnica komórki, czas generacji - minimum, rozmnażanie płciowe.


(…)

…, Butyribacterium, Sporolactobacillus, Sporosarcina
cechy charakterystyczne
gram(+)
prawie wszystkie bakterie przetrwalnikujące maja cylindryczny kształt
tlenowce lub względne beztlenowce (Bacillus), bezwzględne beztlenowce (Clostridium)
stosunkowo mała zawartość guaniny (G) i cytozyny (C)
przetrwalnik zawiera prawie całą s.m. komórki macierzystej, a jego objętość jest ok. 40x mniejsza
w mikroskopie optycznym…
… cytoplazmatycznej i oddzielenie cześci protoplastu od komórki macierzystej (protoplast spory zawiera część materialu genetycznego, 1 genom)
stopniowe otaczanie protoplastu spory przez blonę cytoplazmatyczną komórki macierzystej
protoplast jest otoczony dwoma błonami, które biorą udział w syntezie ściany przetrwalnika → błona protoplastu spory syntetyzuje ścianę przyszłej kiełkującej komórki, a błona komórki…
…)
wpływ stężenia jonów wodorowych
pod względem zapotrzebowania:
acidofile pH 2,0-5,0 np. bakterie fermentacji mlekowej, Aspergillus, Penicillium
neutrofile pH 6,5-7,5
alkalofile pH 8,0-11,0
większość drobnoustrojów najlepiej wzrasta przy pH bliskim obojętnemu
nadmierne stężenie H+ lub OH- hamuje szereg przemian metabolitycznych oraz wzrost drobnoustrojów
formy niezdysocjowane łatwiej wnikają do komórek…
…, glicerolu, mannitolu, arabitolu, ksylolitolu, glicyny, proliny, kwasu glutaminowego oraz chlorków potasu, które działają stabilizująco na równowagę osmotyczną komórki wpływ aktywności wody na drobnoustroje ma istotne znaczenie w procesach biotechnologicznych, w okresowym i odwracalnym zahamowaniu czynności fizjologicznych (anabioza), podczas utrwalania i przechowywania drobnoustrojów i bioproduktów…
….
RÓŻNICE FIZJOLOGICZNE
wrażliwość na lizozym
ściana odporna → w obecności lizozymu i czynnika chelatującego tworzą się sferoplasty
ściana ulega rozpuszczeniu → pozostają protoplasty
wrażliwość na fotodynamiczne działanie barwników
wrażliwe na safraninę
wrażliwe na eozynę i błękit metylenowy
wrażliwość na telluryn potasu, azydek sodu, octan talu
większa
mniejsza
wrażliwość na sole nasyconych kw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz