Protoplast

note /search

Potoczna a naukowa wiedza

  • Uniwersytet Gdański
  • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

może być traktowany jako jeden z „protoplastów” socjologii, choćby dzięki „Polityce”, w której analizuje następujące...

Plazmoliza i deplazmoliza - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Fizjologia roślin
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 14462

od ścian komórki. Dotyczy ona wyłącznie komórek roślinnych. Inaczej jest to zjawisko odstawania protoplastu...

Pięcioksiąg - krótkie omówienie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Pięcioksiąg
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

o protoplastach biblijnego Izraela. Było ich trzech: Abraham, Izaak, Jakub. Pamięć była elementem tradycji ustnej...

Grzyby - Pływka

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Fitopatologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2009

nie obłoniony, wielojądrowy protoplast W całości przekształca się w organ zarodnikowania - organizm...