Doskonalenie szczepów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doskonalenie szczepów- opracowanie - strona 1 Doskonalenie szczepów- opracowanie - strona 2 Doskonalenie szczepów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Doskonalenie szczepów - mutacja
Mutacja - nagłe pojawienie się komórki zmienionej w populacji zdolnej do przekazywania zmienionych cech potomstwu.
Mutant - forma o zmienionym genotypie
Mutageneza - proces, wynikiem którego są mutacje.
Czynniki mutagenne
Analogi zasad - antymetabolity, po wbudowaniu do struktury DNA funkcjonują prawie jak normalne zasady, ale mają skłonność do tworzenia pary z błędnie dobranym partnerem.
(5-bromouracyl, 5-bromodeoksyurydyna, 2-aminopuryna)
Chemiczne modyfikacje zasad:
Azotany - deaminacja adeniny (A zamieniona w hipoksantynę tworzy parę z C, a nie z T - mutacja punktowa)
Hydroksyloamina - reaguje głównie z C, zmieniona zasada reaguje z A - mutacja punktowa
Związki alkilujące - metylo- i etylometanosulfonian, dimetylo- i dietylosiarczan, iperyt, alkilacja zasad.
Kwas azotawy - oksydatywna deaminacja zasad, zmiana specyficzności parowania zasad.
Barwniki akrydynowe - cząsteczki barwników mają zdolność do lokalizowania się między sąsiednimi zasadami.
Promieniowanie UV i jonizujące (254nm - 265nm) powtarzalne wyniki, możliwość uzyskania wszystkich typów mutantów, mutacje w komórkach wegetatywnych oraz przetrwalnych. Ulepszanie szczepów związane jest z:
- wywołaniem mutacji
- selekcją i ocena mutantów
Selekcja mutantów
Zespół technik, które mają zapewnić szybką i efektywną ocenę efektów mutagenezy i wyodrębnieniem komórek o pożądanych cechach.
Hodowle ze wskaźnikiem chemicznym
Testy wykorzystujące odpowiedni indykator wykazujący zróżnicowanie kolonii. (wskaźnik pH - tworzenie kwasów i zasad, pożywki z celulozą barwioną czerwienią Kongo - enzymy celu lityczne)
Wskaźniki mikrobiologiczne - izolacja mutantów auksotroficznych
Prototrofy - organizmy, które żywią się na pożywkach mineralnych (same mogą syntezować część związków)
Auksotrofy - wymagają pożywek maksymalnych.
Zastosowanie:
Producenci antybiotyków - musi być szczep kontrolny, który jest wrażliwy na działanie antybiotyków. Ustala się słupki i posiewa testowy mikroorganizm
Producenci aminokwasów - podłoże ze szczepem auksotroficznym testowym, który potrzebuje do wzrostu określonego aminokwasu.
Mutanty stosowane w produkcji penicyliny pochodzą od dzikiego szczepu Penicillum chrysogenum Q 176 wprowadzonego do przemysłu w 1945.
Mutanty o zwiększonej produktywności i wybiórczości - produkcja L-lizyny.
2 typy mutantów:
- wyeliminowanie dehydrogenazy homoserynowej
- zmiana charakteru kinazy asparaginowej (zmieniona została wrażliwość na hamowane produkty)

(…)

… wybrane do stabilizacji środowiska osmotycznego.
Pożywienie - toksyczność - nie hamuje
- sole nieorganiczne, sacharydy, alkohole cukrowe w buforze
Protoplasty bakterii:
Gram+ lizozym
Gram - lizozym + EDTA + warunki jonowe
Protoplasty grzybów - sok żołądkowy ślimaka
Najłatwiej otrzymać protoplasty z komórek pochodzących z fazy wzrostu wykładniczego.
Protoplasty mogą łączyć się ze sobą gdy zbliżą…
… do syntezy określonego białka. Narzędzia rekombinacji
- restryktazy - endonukleazy restrykcyjne - rozpoznają specyficzne sekwencje palindromowe, sekwencje w dwuniciowym DNA i hydrolizują wiązania fosfodiestrowe w obu niciach w miejscu rozpoznanej sekwencji lub w niewielkiej odległości od tego miejsca. - metylazy - towarzyszą restryktazom (system chroniący) - metylują zasady purynowe i pirymidynowe w obrębie miejsca rozpoznawanego przez restryktazy w macierzystym DNA np. metylaza EcoRI.
- egzonukleazy - hydrolizują 1-niciowe DNA lub RNA, usuwają fragmenty 1-niciowe lub 2-niciowe
- fosfataza alkaliczna - usuwa końce 5' gr. Fosforanowej, linearyzacja wektora
- odwrotna transkryptaza - synteza RNA komplementarnego do mRNA
- polimerazy DNA - wykorzystywane do syntezy dwuniciowego DNA na matrycy jednoniciowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz