Mikrobiologia przemysłowa

note /search

Proces biotechnologiczny- wykład 21

 • Politechnika Warszawska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1834

2011-12-28 Mikrobiologia przemysłowa Proces biotechnologiczny Proces wytwarzania określonego produktu bazujący na drobnoustrojach o wymaganych cechach morfologicznych i fizjologicznych oraz właściwym dla danego procesu metabolizmie. 1 2011-12-28 Zastosowanie drobnoustrojów w procesach bi...

Biosynteza metabolitów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2555

Podział metabolitów: - pierwotne - związki niskocząsteczkowe, są konieczne do wzrostu komórek, np. aminokwasy, monosacharydy - wtórne - często związki wielkocząsteczkowe, ich synteza zachodzi później podczas wzrostu hodowli, nie są potrzebne do wzrostu komórki, są ważne z punktu widzenia przeżyc...

Identyfikacja mikroorganizmów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3325

Identyfikacja mikroorganizmów Proces identyfikacji organizmu polega na określeniu przynależności badanego organizmu do organizmu do odpowiedniej jednostki taksonomicznej, najczęściej gatunku. Szczep referencyjny - izolant danego gatunku opisany jako pierwszy i najlepiej scharakteryzowany Gatunek -...

Selekcja mikroorganizmów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2030

SELEKCJA MIKROORGANIZMÓW Najczęściej izolujemy mikroorganizmy z gleby, która jest bardzo bogata w mikroby. Selekcja często jest powiązana z ulepszeniami: mutacje genetyczne zmiany w środowisku (manipulacje warunkami hodowli) - doprowadza sie do optymalizacji hodowli, to jest już pułap możliwośc...

Technologie ścieków- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

TECHNOLOGIE ŚCIEKÓW I stopień oczyszczania ścieków - oczyszczanie mechaniczne np. kraty Ściek - wszystko, co płynie, i nie może być ponownie wykorzystane w procesie technologicznym - może to być również woda, która była używana do chłodzenia, bo jest podgrzana, wyższa temperatura zmniejsza rozp...

Zastosowanie komorek immobilizowanych- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1400

IMMOBILIZACJA - unieruchomienie, ograniczenie ruchliwości katalizatora (enzymy, komórki, organella) - enzymy trzeba wyizolować i oczyścić Po co sie to robi? Jest to opłacalne, gdyż rozwiązuje problemy produkcji ciągłej Może być większe upakowanie katalizatora w reaktorze Omijamy problem usunię...

Zaszczepy mikrobiologiczne- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1008

ZASZCZEPY MIKROBIOLOGICZNE Charakterystyka wzrostu mikroorganizmów: - bakterie - podział - drożdże - paczkowanie - grzyby - plecha Pomiary ilości komórek: - stężenie komórek - stężenie masy komórek Są to dwa zasadniczo różniące sie parametry np. zaraz po podziale komórki bakteryjnej mam dwi...

Analiza żywności mikrobiologicznej- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1540

Analiza żywności mikrobiologicznej Cele analizy Ustalenie poziomu ogólnej liczby drobnoustrojów saprofitycznych Określenie stanu sanitarnego żywności za pomocą wskaźników bakterii Badania obecności bakterii chorobotwórczych w celu oznaczenia, czy badana żywność nie zagraża zdrowiu konsumenta An...

Bakterie kwasu octowego- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 672
Wyświetleń: 4298

Bakterie kwasu octowego Gram - pałeczki o wymiarach 0.5-0.9 * 1-4μm Występują pojedynczo, parami lub w krótkich łańcuszkach Pożywki płynne - wzrost powierzchniowy w postaci błonki Pożywki stałe - bezbarwne kolonie przypominające krople wody Mogą wytwarzać pigment Bakterie octowe Złożone, boga...

Doskonalenie szczepów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2156

Doskonalenie szczepów - mutacja Mutacja - nagłe pojawienie się komórki zmienionej w populacji zdolnej do przekazywania zmienionych cech potomstwu. Mutant - forma o zmienionym genotypie Mutageneza - proces, wynikiem którego są mutacje. Czynniki mutagenne Analogi zasad - antymetabolity, po wbudow...