Proces biotechnologiczny- wykład 21

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces biotechnologiczny- wykład 21 - strona 1 Proces biotechnologiczny- wykład 21 - strona 2 Proces biotechnologiczny- wykład 21 - strona 3

Fragment notatki:

2011-12-28
Mikrobiologia przemysłowa
Proces biotechnologiczny
Proces wytwarzania określonego
produktu bazujący na drobnoustrojach
o wymaganych cechach morfologicznych
i fizjologicznych oraz właściwym dla
danego procesu metabolizmie.
1
2011-12-28
Zastosowanie drobnoustrojów
w procesach biotechnologicznych
Wytwarzanie biomasy: (drożdży piekarskich,
drożdży paszowych, drożdży winiarskich, drożdży
gorzelniczych, kultur starterowych dla przetwórstwa
mleka, mięsa i ryb oraz produkcja zakwasów
piekarskich, jak również wytwarzanie szczepionek
przeciw chorobom zakaźnym),
Wytwarzanie produktów metabolizmu:
metabolitów pierwotnych i wtórnych,
Przetwarzanie substratów (oczyszczanie
ścieków, utylizacja odpadów stałych, produkcja
biogazu, biokonwersja różnego typu związków).
Metabolity pierwotne
Niezbędne w życiu każdej komórki !!!
Powstające w trakcie normalnie
przebiegających procesów
metabolicznych drobnoustrojów
(kwasy organiczne, aminokwasy,
nukleotydy).
2
2011-12-28
Metabolity wtórne
Metabolity o nieokreślonej funkcji
w komórce producenta !!!.
Syntetyzowane po zakończeniu
intensywnego wzrostu drobnoustroju
(antybiotyki, witaminy, alkaloidy,
glikozydy).
Główne etapy opracowania technologii
wytwarzania określonego produktu
bazującej na hodowli mikroorganizmów
Pozyskanie odpowiedniego drobnoustroju.
Doskonalenie cech produkcyjnych szczepu
przemysłowego oraz ustalenie warunków jego
przechowywania.
Wstępne ustalenie warunków hodowli wybranego
drobnoustroju
Optymalizacja procesu biotechnologiczngo
w warunkach laboratoryjnych i półtechnicznych
Powiększenie skali procesu - przejście od skali
laboratoryjnej i półtechnicznej do skali
produkcyjnej.
3
2011-12-28
Pozyskiwanie i doskonalenie
mikroorganizmów
przemysłowych
Wykład 21
Powodzenie mikrobiologicznej produkcji
biomasy / różnych metabolitów zależy od
wyselekcjonowania spośród wielu rodzajów
i gatunków mikroorganizmów
odpowiedniego szczepu produkcyjnego.
Szczepy produkcyjne powinny spełniać zasadniczo
następujące kryteria:
nie mogą być patogenne,
nie mogą wytwarzać toksycznych produktów,
muszą wykazywać stabilność biotechnologiczną.
4
2011-12-28
Pozyskiwanie drobnoustrojów
Środowisko naturalne (woda, gleba,
ścieki, różnego typu komposty)
Kolekcje szczepów – gromadzą
mikroorganizmy, tzw. czyste kultury o znanej
charakterystyce.
Uwaga !
Szczepy przemysłowe z kolekcji firm/ zakładów
biotechnologicznych nie są dostępne potencjalnym
użytkownikom. Można je zakupić w ramach licencji.
Wybrane Polskie Kolekcje
szczepów biotechnologicznych
Nazwa kolekcji
i symbol
Nr WDCM
Ośrodek
Ośrodek Czystych Kultur
Drobnoustrojów
Przemysłowych
Kolekcja Mikroorganizmów
Przemysłowych (IAFB)
105
Laboratorium Kolekcji Kultur
(LCC)
231
Ośrodek BadawczoBadawczoRozwojowy Kolekcji Kultur
(IBA)
Polska Kolekcja Szczepów
780
Politechnika Łódzka, Instytut
Technologii Fermentacji
i Mikrobiologii, Łódź
Instytut Biotechnologii
Przemysłu RolnoRolnoSpożywczego, Warszawa
Uniwersytet WarmińskoWarmińskoMazurski, Wydział ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz