Selekcja mikroorganizmów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Selekcja mikroorganizmów- opracowanie - strona 1 Selekcja mikroorganizmów- opracowanie - strona 2 Selekcja mikroorganizmów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SELEKCJA MIKROORGANIZMÓW
Najczęściej izolujemy mikroorganizmy z gleby, która jest bardzo bogata w mikroby. Selekcja
często jest powiązana z ulepszeniami:
mutacje genetyczne
zmiany w środowisku (manipulacje warunkami hodowli) - doprowadza sie do
optymalizacji hodowli, to jest już pułap możliwości, dalej trzeba już wprowadzić zmiany
genetyczne w organizmach
Mutagenizacje można przeprowadzić przez:
- Promieniowanie UV - śmiertelność organizmów wynosi ok. 90%
- Mutagen chemiczny - etylenoimina
Stosuje sie na przemian czynnik chemiczny i promieniowanie
Po mutagenizacji prowadzi sie hodowle, otrzymujemy organizmy o zmienionym genotypie.
Często otrzymujemy organizmy zdolne do nadprodukcji (auksotrofy), ale są „upośledzone” w
innym miejscu szlaku metabolicznego. Aby oddzielić auksotrofy od prototrofów musimy
przeprowadzić selekcje.
Wysiewamy mieszankę po mutagenizacji na podłoże minimalne z antybiotykiem, tylko
prototrofy sie rozwijają, ale antybiotyk powoduje śmierć tych komórek, auksotrofy nie rosną,
antybiotyk nie działa na te komórki. Hodowla jest przenoszona na podłoża pełne, auksotrofy,
które ostały sie działaniu antybiotyków, mogą sie rozwijać, jako antybiotyku najczęściej
używa sie penicyline - czynnik zabijający rosnące komórki. Po hodowli można wysiac
auksotrofy na podłoże minimalne, one oczywiście nie wyrosną, ale pozwala to upewnić sie,
że w hodowli nie ma już prototrofów
Jak ustalamy wymagania żywieniowe auksotrofów?
 Wysianie na podłoże minimalne z hydrolizatem kazeiny (źródło aminokwasów), jeśli
nasze auksotrofy rośna, to wiemy, że wymagają aminokwasów, sprawdzamy jakich
 Podłoże minimalne z witaminami - tak samo
 Podłoża z hydrolizatami RNA (mogą być drożdżowe), jeśli auksotrofy rosną, to znaczy,
że należy im dostarczyć zasady, lub całe nukleotydy
Selekcja mutantów indukcyjnych z nadprodukcja enzymów o znaczeniu przemysłowym.
Podział enzymów:
anaboliczne (biosyntezy)
kataboliczne (rozkładu)
enzymy biosyntezy:
regulowane za pomocą sprzężenia zwrotnego
mutanty zdolne do ich nadprodukcji nie produkują represora lub nie jest on przez nie
rozpoznawany
enzymy kataboliczne:
ich produkcja może być kontrolowana przez trzy mechanizmy:
1.indukcje - polega na tym, że mikroorganizm produkuje enzym tylko w obecności induktora, najczęściej substratu


(…)

…, które efektywniej przekształcaja substrat w produkt, organizmy
o zmienionych wymaganiach żywieniowych lub zmienionej morfologii wzrostu
- w wyniku manipulacji genetycznych mogą powstawać słabe szczepy, które będą wypierane
przez szczepy dzikie, natomiast po hybrydyzacji powstają szczepy silniejsze
- hybrydyzacja występuje naturalnie w środowisku np. w komórkach somatycznych grzybów
- fuzja protoplastów (osobniki…
… na konstytutywny
 hodowla w chemostacie w warunkach, w których induktor jest czynnikiem
ograniczającym o stężeniu poniżej indukcji
np. izolacja Escherichia coli z B-galaktozydaza jako enzymem konstytutywnym,
induktorem była laktoza o niskim stężeniu, które nie gwarantowało indukcji, przeżyć
mogły tylko te organizmy, które produkowały enzym konstytutywny
 przenoszenie populacji mikroorganizmów z podłoża bez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz