Endonukleazy

Enzymy hydrolizujące nukleotydy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

na DNA i RNA uwalniając nukleozydo-3'-fosforany Endonukleazy - nie wymagają obecności wolnych grup -OH...

Mejoza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1589

mające powinowactwo do DNA SCP2, SCP3 SCP1 (ssaki) Do pęknięć przyłączają się endonukleazy (białka...

Mejoza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1701

mające powinowactwo do DNA SCP2, SCP3 SCP1 (ssaki) Do pęknięć przyłączają się endonukleazy (białka...

Modyfikacje enzymów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Monika Wielechowska
 • Modyfikacje enzymów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

a czasem życia. mRNA degradowany jest przez RNazy - RNaza II i PNPaza (egzonukleazy 3’ 5’) i endonukleazę RNazaE...

Interferony - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

trójnukleotydy adeninowe, któreaktywują endonukleazę trawiącą mRNA, co zapobiega replikacji wirusa...

Synteza i procesowanie eukariotycznego RNA

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

- endonukleazy, które biorą udział w degradacji RNaza II (egzonukleaza 3'⟶5') i PNPaza (endonukleaza, usuwa...

Patomorfologia - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

” np. PARP aktywacja endonukleaz odpowiedzialnych za fragmentację DNA fragmenty (300-50 kB) fragmenty...