Mejoza - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mejoza - wykład - strona 1 Mejoza - wykład - strona 2 Mejoza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mejoza
1 podział redukcyjny
2 podział wyrównawczy (ostateczna redukcja DNA 2c → 1c)
Pomiędzy podziałami mejotycznymi zachodzi interkineza - blokowanie replikacji.
Mejoza postzygotyczna - cykl haploidalny; zygota → 4 spory w komórce wegetatyenej.
Mejoza prezygotyczna - w komórkach gonad; komórka macierzysta → gamety
Inicjacja cyklu R!
Przed fazą S (G1/S)
Ime1 - czynnik transkrypcyjny odpowiedzialny za wejście w mejozę
Stres odżywczy (dostępność makroelementów) powoduje odblokowanie genu ime1 kodującego IME2
SIC 1 - inhibitor fazy S (kompleksu C1B/CDK) nieaktywny po ufosforylowaniu.
Premejotyczna faza S
Niecałe DNA zreplikowane - 0,3% nie (jeśli replikacja przebiega w całości to zachodzi mitoza)
Faza S mejotyczna jest dłuższa od mitotycznej ze względu na zaangażowanie mniejszej liczby replikonów.
Dołączana jest kohezyna mejotyczna (połączenie chromatyd siostrzanych)
Po zakończeniu fazy S→ G2/M→ Mejoza
Za kondensację chromatyny i połączenie chromatyd odpowiada kompleks kondensyn i kohezyn:
Białka rodziny Structural Maintanance Chromosome (SMC II, SMC IV) oraz Sister Chromatine Cohesion (SCC I, SCC III). Ich podjednostki zbudowane z heterodimerów; charakteryzują się elastycznością. Podjednostki regulatorowe specyficzne dla kohezyn mitotycznych i mejotycznych (W kohezynie mejotycznej RED VIII zastępuje SCC I - stąd ich odrębne właściwości). Kompleks kohezyny tworzy pierścień zbudowany z heterodimerów SMC I i SMC III + regulatory; obejmuje chromatyny.
Profaza I mejotyczna
Leptoten - rozpoczyna się kondensacja chromatyny, rekombinacja, łączenie chromatyd w kompleks synaptonemalny. W jądrze chromosomy zmieniają swoje położenie → podczepiają się telomerami pod otoczkę jądrową, zbliżają się do siebie nawzajem → chromosomy homologiczne mają ułatwiony kontakt; powstaje kompleks synaptonemalny. Rozpoczyna się proces rekombinacji - występują 2-niciowe pęknięcia w chromatydach (działanie białka Spo11), co stanowi sygnał do rozpoczęcia rekombinacji. Rozpoczyna się przyłączenie do chromosomów białek warunkujących kompleks synaptonemalny. Zygoten - parowanie chromosomów homologicznych w biwalenty (białka SCP pełnią rolę szyn przytwierdzających 2 chromosomy). Podjednostki budujące kompleks synaptonemalny:
Element lateralny
Element centralny
RED1, Aop 1
Zip 1 (drożdże)
Białka filamentowe mające powinowactwo do DNA


(…)

… do płytki metafazalnej
W mejozie także istnieje punkt kontrolny wrzeciona. Kohezyna mejotyczna - połączenie siostrzanych chromatyd aż do przejścia Metafaza/Anafaza. W metafazie proteoliza kohezyny między ramionami - chromatydy połączone tylko w centromerach.
Do końca metafazy chromosomy połączone w biwalent
- w mejozie z crossing-over dzięki chaiazmom + kohezyna
- w mejozie achiazmatycznej dzięki…
… ściśle skorelowana z miejscem, w którym nastąpił crossing-over).
Endonukleaza DNA - pęknięcia 2-niciowe
Helikazy - rozwinięcie nici
Białka SSBP - stabilizacja rozwiniętego 1-niciowego RNA
Topoizomeraza I DNA - zwijają/rozwijają DNA
Topoizomeraza II DNA - porządkowanie struktury DNA
Egzonukleaza
Polimeraza DNA
Enzymy rekombinacyjne
Enzym RuVC - rozcięcie Holiday'a
Do zadziałania punktu kontrolnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz