Biologia komórki

note /search

Cytokineza, cykl komórkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Biologia komórki
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2429

Biologia Komórki - ćwiczenia[?] Spis treści: Cykl komórkowy u eucaryota Cykl komórkowy - ściśle określona sekwencja etapów, przez które przechodzi komórka od chwili powstania do zakończenia podziału. Cykl mitotyczny - zespół ściśle uporządkowanych i ukierunkowanych procesów molekularnych oraz k...

Błona komórkowa - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1939

Błona komórkowa: funkcje, budowa i wplatanie białek oraz połączenia między komórkami Błona komórkowa Błona komórkowa ma grubość około 5 nm, co odpowiada 50 atomom. Jej najważniejszą funkcją jest ochrona przed rozproszeniem się zawartości komórki lub mieszaniem się jej z otaczającym środowiskiem. U...

Transport przez błony - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1540

Transport przez błony Hydrofobowe wnętrze błony komórkowej stanowi barierę dla większości cząstek hydrofilowych: małe cząsteczki niepolarne, np. tlen, azot i dwutlenek węgla, dyfundują łatwo nie naładowane cząsteczki polarne dyfundują łątwo pod warunkiem, że są małe (etanol, mocznik, woda - ale d...

Hormony - transdukcja sygnału i jego losy w komórce - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1190

Hormony - transdukcja sygnału i jego losy w komórce. Sygnalizacja w organizmie: endokrynowa (hormonalna)- hormony wydzielane sa do krwiobiegu i rozprowadzane po całym ciele. parakrynowa - mediatory lokalne wydzialane są do środowiska zewnątrzkomórkowego, działają miejscowo. autokrynowa - komórka w...

Budowa jądra komórkowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1246

Budowa jądra komórkowego Ścieżki przekazywania informacji w komórce: ścieżka Ras (środowisko-komórka-jądro) - patrz wykład IV. Każde jej zakłócenia może spowodować nowotwór, gdyż wpływa ona na regulacje podziałów i różnicowania komórki. Prawidłowe komórki mają wyłączoną ścieżkę Ras (chyba, że w śr...

Replikacja, transkrypcja, translacja - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2835

Replikacja, transkrypcja, translacja Replikacja: Warunki inicjacji replikacji i kontrola przejścia G1/S: destabilizacja nukleosomu (częściowa proteoliza) aktywacja T antygenu w OR (origin of replication), interakcja z SWI, ISWI (białka modyfikujące strukturę DNA) i helikazami (białka rozplatając...

Losy białek w cytoplazmie Losy białek w cytoplazmie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

Losy białek w cytoplazmie Losy białek w cytoplazmie: Białka cytoplazmatyczne: Białka, których miejscem przeznaczenia jest cytoplazma, produkowane są wprost do niej. Już podczas syntezy wchodza w kontakt z chaperonami (tworzącymi "beczułkę chaperoninową"), które chronią je przed strawieni...

Losy komórek w organizmie - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Losy komórek w organizmie Kategorie komórek: Losy komórek w organizmie determinowane są zarówno przez czynniki zewnętrzne (np. czynniki wzrostu), jak i wewnętrzne. Komórki "uśpione" w fazie G0, zdolne do ponownej proliferacji w określonych warunkach (komórki macierzyste). Komórki embri...

Chloroplasty - wykład - komórki roślinne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1813

Chloroplasty Chloroplasty znajdują się wyłącznie w komórkach roślinnych (w różnego typu miękiszu - nie ma ich w epidermie z wyjątkiem aparatów szparkowych). Budowa chloroplastu: Chloroplast to bryła otoczona 2 błonami (zewnętrzna zawier...

Mitochondria - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1806

Mitochondria Budowa mitochondrium: Mitochondria to organella otoczone podwójną błoną - w błonie zewnętrznej znajdują się poryny (kanały wodne), w błonie wewnętrznej systemy transportu elektronów (bardzo dużo białek transbłonowych). Pomiedzy nimi znajduje się przestrzeń perimitochondrialna. Błona w...